Telefonická komunikace má svá specifika, navzájem se při ní nevidíme a je těžší vnímat, kdo je na druhé straně. Často zapomínáme říct vše, co musíme nebo dostatečně nezohledníme potřeby partnera. Ať už telefonujeme soukromě či pracovně, řešíme příjemné či nepříjemné záležitosti, domlouváme schůzky, reagujeme na námitky nebo konkretizujeme obchod, je užitečné vědět, jak po telefonu navázat dobré mezilidské vztahy.

Komunikace aktuality&trendy

Dokumenty aktuality&trendy

Jak mít pořádek v agendách