Aplikace vyvinutá pro call centra, jak odchozí, která se zabývají obvoláváním klientů, tak příchozí. Poskytuje 4 funkcionality – Čísla pro kampaň, Dialer, Kampaň a Automatická změna stavu operátora – které mohou pomoci s optimalizací i Vašeho call centra.

ANTS Call Centre Fusio pro Vaši organizaci může představovat cenově přívětivé funkční řešení. Jde o univerzální aplikaci disponující funkcemi pečlivě vyvinutými dle potřeb našich zákazníků s možností individuálních úprav.

Pokud Vaši operátoři aktivně obvolávají zákazníky, práci jim usnadní:

1. Čísla pro kampaň obstará import čísel z MS Excel tak, aby Vaši operátoři měli kontakty pro obvolávání automaticky pohodlně připravené.
2. Dialer zajistí automatické vytáčení čísel Vašim operátorům. Pohlídá, která čísla se spojit nepodařilo a zařadí je opět do seznamu, naopak čísla, na která se operátoři dovolali, vyřadí, takže se žádnému z nich víckrát nenabízí.
3. Kampaň po spojení hovoru zajistí otevření formuláře/dotazníku, do kterého operátor zaznamená průběh hovoru s klientem. Poté formulář přehledně uloží, příp. umožní jeho export do MS Excel.
4. Změna stavu operátora automaticky přepíná mezi třemi základními stavy „Volání“, „Pauza“ a „Školení“ a představuje účinný nástroj pro management call centra.

Zabývá-li se Vaše call centrum příchozími hovory, mohla by pro Vás být užitečná funkce Kampaň, která při spojení hovoru zákazníka s operátorem zajistí otevření vyplněné karty klienta, takže operátor má k dispozici potřebné informace k úspěšné obsluze hovoru.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů