Nová základnová stanice Panasonic

Základnová stanice Panasonic KX-NS0154 IP pro systém bezdrátových telefonů DECT přináší zajímavé výhody.

Připojení ke komunikačnímu systému je realizováno přes LAN, protokolem TCP/IP.   Základnová stanice je  rozšiřitelná ze 4 na 8 kanálů pouhou licencí. Umožňuje synchronizaci jak radiovým signálem tak přes LAN, proto pro její funkci není nutné, aby se překrývala s jinými základnovými stanicemi. Tyto vlastnosti poskytují větší variabilitu při návrhu a nasazení systému což umožňuje optimalizaci systému po stránce nákladů i využitelnosti.