Mapujeme pro Vás novinky a trendy z oblasti Komunikace & Dokumenty. Využívejte v kanceláři efektivní postupy. Inspirujte se a navrhněte společně s námi řešení pro rozvoj Vaší organizace. Řešení, které Vám umožní klid na práci a Vaše skutečné kompetence.

Produktové novinky, trendy a tipy, které Vám pomohou najít cestu, jak snížit náklady na komunikaci, aniž by se snížil výkon Vašich technologií, podpoří každodenní provoz Vaší organizace a představí spolehlivou komunikační technologii, která nevyžaduje vysoký rozpočet ani zdlouhavou instalaci. Objevte, jak prostřednictvím vhodného komunikačního řešení zefektivnit obchodní proces, firemní komunikaci, vztahy s klienty či provoz call centra.

Novinky z řad multifunkčních zařízení, které by se mohly stát vhodným doplňkem Vaší stávající tiskové infrastruktury. Trendy z oblasti sofistikovaných funkcí a aplikací, jako jsou digitalizace dokumentů, oběh a sdílení dokumentů a možnosti jejich archivace.  Snadný tisk z mobilních zařízení a aktuality týkající se bezpečnosti Vašich informací, komfortu a efektivity práce s firemními dokumenty a zajištění bezchybného provozu Vašich strojů.

Telefonická komunikace má svá specifika, navzájem se při ní nevidíme a je těžší vnímat, kdo je na druhé straně. Často zapomínáme říct vše, co musíme nebo dostatečně nezohledníme potřeby partnera. Ať už telefonujeme soukromě či pracovně, řešíme příjemné či nepříjemné záležitosti, domlouváme schůzky, reagujeme na námitky nebo konkretizujeme obchod, je užitečné vědět, jak po telefonu navázat dobré mezilidské vztahy.