Postavte si podnikový informační systém, který podpoří právě Vaše evidence a procesy. Zabezpečte spolupráci a kvalitní komunikaci. Nastavte vhodné workflow, automatizaci procesů a reporting. Řiďte Vaši firmu či organizaci efektivně.

Vytvořte ve Vaší společnosti CRM databázi klientů, dohlížejte na obchodní procesy, díky provázání agend a automatizaci zadávejte úkoly jednoduše. Sdružte firemní informace do jednoho systému a kontrolujte přístup k nim na základě přidělování uživatelských práv.

  • Propojte různorodé agendy v jednotném systému
  • Automatizujte procesy a mějte je pod kontrolou
  • Nastavte workflow
  • Využijte reporting
  • Podpořte Váš obchod a dobré vztahy se zákazníky
  • Ochraňte vaše data

Proč Fusio?

Srovnání Fusio s tradičním SW

Fusio se dokáže flexibilně přizpůsobit změnám, které velmi často ve Vašich firemních procesech nastávají.

tradicni-software-vs-fusio-vii

Manažer prodeje ocení...

Nahlížejte kdykoli do obchodních případů svých podřízených, zaveďte opatření pro zkvalitnění obchodních procesů, informovaně komunikujte se zákazníkem při nepřítomnosti obchodníka a sdružujte jednotlivé úkoly do projektů.

Vedení porad

„V minulosti jsem měl problém připravit se kvalitně na poradu, obchodníci totiž tehdy ještě vedli agendu svých případů v Excelu či MS Wordu a zasílali mi reporty teprve jeden den před plánovanou poradou a to ještě často se zpožděním. Chyběly mi tak aktuální informace a neměl jsem možnost být průběžně „v obraze.“ Libor, obchodní manažer

Snadné předávání informací

„Při odchodu obchodníka z firmy mohu nyní snadno předat rozpracované případy, včetně kompletní historie, jeho nástupci nebo je dočasně přerozdělit ostatním kolegům.“ Libor, obchodní manažer

Zajímavé případy pod kontrolou

„Při založení obchodního případu s předpokládaným obratem přes 100 tis. Kč mi systém Fusio automaticky odešle informaci s přímou vazbou na daný případ, takže jeho vývoj mohu sledovat.“ Libor, obchodní manažer

Definujte přístupová práva a ochraňte firemní data.

Kontrola přístupu k informacím

„Obchodníci u nás ve firmě mají přístup pouze ke svým případům a já, jako obchodní manažer, mohu kdykoli nahlížet do případů všech podřízených, včetně příloh, mám tak možnost kontrolovat průběh obchodního případu nebo informovaně komunikovat se zákazníkem při nepřítomnosti daného obchodníka.“ Pavel, obchodní ředitel

Kontrolovaný přístup ke smlouvám

„Smlouvy přikládáme jako přílohy k jednotlivým obchodním případům, každý oprávněný pracovník k nim tak má okamžitý přístup. Bez rizika úniku dat. A naše asistentka Marie již není zbytečně zatěžována vyhledáváním smluv.“ Pavel, obchodní ředitel

Zadávejte úkoly a dohlížejte na kvalitu jejich plnění.

Nástroj pro plnánování aktivit

„Nyní mohu snadno plánovat obchodní aktivity sobě i svým kolegům. Stanovovat cíle a strategie, rozvrhnout časový plán, monitorovat pokroky, kontrolovat kompletnost doplňovaných údajů, zaznamenávat zdroje, předpokládané marže a přiřazovat odpracované hodiny k jednotlivým obchodním případům. Mám možnost sledovat vývoj zajímavých případů a mít k dispozici aktuální podklady pro vedení týmu.“ Jan, manažer prodeje

Evidence úkolů

„Prostřednictvím Fusio eviduji úkoly zadané na poradách i mimo ně. Mám přehled o těch svých i o úkolech jednotlivých obchodních zástupců. Úkoly sdružuji do projektů a mám nástroj pro jejich řízení, sleduji plnění harmonogramu i vynaložené náklady.“ Jan, manažer prodeje

Marketingový a obchodní manažer ocení...

Vybudujte CRM databázi a získejte přehled o potřebách klientů, jejich motivaci k nákupu a míře spokojenosti s Vašimi službami.

Péče o zákazníky

„Díky Fusio mohu mít přehled o potřebách a preferencích našich klientů, jaké postoje zaujímají k našim nabídkám, jaká je jejich motivace k nákupu a jaký obchodní potenciál představují. Mohu monitorovat jejich míru spokojenosti i důvody nespokojenosti a využívat tyto informace pro zlepšování našich služeb. O naše nejlepší zákazníky můžeme pečovat individuálně. Máme plán marketingových aktivit.“ Jana, ředitelka marketingu

Průzkum spokojenosti

„Díky sjednocení našeho CRM systému s evidencí smluv, můžeme využít automatizaci některých procesů. Například po vložení smlouvy s novým klientem mi systém sám zadá úkol provedení telefonátu za účelem průzkumu spokojenosti.“ Jana, ředitelka marketingu

Sjednoťte celou firemní agendu do jedné škálovatelné platformy a využijte provázanosti jednotlivých procesů.

Informace o platební morálce klientů

„Podařilo se nám sjednotit firemní agendy s účetním programem. Naši obchodníci tak například v kartě zákazníka uvidí upozornění na případné faktury po splatnosti přes stanovený limit. Získali jsme nástroj pro kontrolu našeho cash-flow.“ Vladislav, finanční manažer

Převedení papírových agend i agend z MS Excel a Word

„Veškeré agendy jsme převedli do Fusio a využíváme možností automatizace a lepšího přístupu k informacím. Na základě oprávnění mají naši obchodní zástupci snadný přístup ke smlouvám spárovaným s jejich obchodními případy, mají k dispozici kartu zákazníka s kompletními údaji potřebnými pro zdárný průběh obchodního jednání a spokojenost zákazníka. Jako manažer mám vždy aktuální přehled o vývoji důležitých případů a kompletní podklady pro vedení obchodní porady.“ Libor, obchodní manažer

Provozní manažer využije...

Převeďte Vaše papírové agendy a všechny seznamy vedené samostatně v MS Excel nebo Word do jednotné škálovatelné platformy.

Vozový park

„Do systému Fusio jsme převedli veškeré agendy týkající se firemních aut. Evidence vozidel zahrnuje i hlídání platnosti technických a emisních prohlídek a také pojistných smluv. Každý měsíc obdržím e-mailem report, který mě upozorní na vozidla, kterým brzy vyprší platnost prohlídky nebo pojistné smlouvy. Provázáním s knihou jízd a evidencí nákladů jsem navíc získal nástroj na hledání možných úspor v provozu vozového parku.“ Radim, provozní manažer

Počítače

„Ve Fusio evidujeme veškeré počítače ve firmě, jejich uživatele, softwarové licence a nabývací doklady, máme tak jistotu pro případ kontroly.“ Radim, provozní manažer

Evidujte dovolené, docházku, zápůjčky zboží a majetku, produktové listy, šablony firemních dokumentů či marketingové materiály přehledně v jednom univerzálním systému.

Obchodnímu konzultantovi usnadní práci...

Přistupujte snadno ke svým případům, přikládejte přílohy, evidujte aktivity, lehce kontaktujte zákazníka na základě údajů z adresáře.

Historie obchodních jednání

„Ve Fusio databázi si vedu přehlednou evidenci svých obchodních případů, zaznamenávám jednotlivé aktivity (schůzky, telefonáty, e-mailovou komunikaci, své poznámky a obchodní cíle,…), ukládám přílohy (např. nabídky zpracované v MS Word) a mohu snadno kontaktovat zákazníka, pomocí údajů v adresáři – odešlu e-mail nebo přímo z prostředí Fusio vytočím telefonní číslo (pozn.: Díky provázanosti Fusio s aplikací ANTS CTI Client). Díky provázání databáze klientů s účetním programem vidím v kartě zákazníka i případné upozornění na faktury po splatnosti.“ Daniel, obchodní poradce

Přehled zadaných úkolů

„O mých úkolech, čekajících na splnění, mám okamžitý přehled. Ať už byly zadány na poradách nebo operativně mimo ně, jsou všechny evidovány ve Fusio a při jejich zadání do systému mým nadřízeným vždy obdržím automaticky e-mailové upozornění.“ Daniel, obchodní poradce

Okamžitý přístup ke smlouvám

„Všechny smlouvy u nás ve firmě jsou evidovány ve Fusio a naskenované uloženy jako přílohy. Požadovaný dokument si, dle svých přístupových práv, mohu sám vyhledat kdykoli to potřebuji a asistentka Maruška již není zahlcena našimi požadavky.“ Daniel, obchodní poradce

Správa agend Fusio

Případové studie pro Vaši inspiraci

Jak mít pořádek v agendách?

Také investujete nemalé finanční prostředky do vzdělávacích kurzů a seminářů pro Vaše zaměstnance a zjišťujete, že významné procento získaných znalostí, které pracovníci denně nevyužívají, je velmi rychle zapomenuto? Mrzí Vás, že investice do firemního vzdělávání tak není plně využita? Díky aplikaci Fusio Firemní vzdělávání nyní můžete...

Více

Spravujte firemní majetek a evidujte údaje, jako jsou popis, interní evidenční číslo, umístění, přidělení konkrétnímu pracovníkovi, životnost, středisko či kategorizace, přehledně v elektronickém systému, který si přizpůsobíte dle specifických potřeb. Nechejte si zasílat automatická upozornění o přidělení majetku Vám nebo kolegovi...

Více

Přečtěte si více na specializovaném webu:

Zeptejte se nás...

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů