V průběhu návrhu a realizace řešení pro naše klienty postupujeme podle následujících pěti kroků. V první fázi se zabýváme stávajícím systémem ve vaší společnosti a jeho hlavními nedostatky, poté následuje pečlivá specifikace vašich požadavků na nový systém. Na základě analýz navrhneme komplexní řešení pro optimalizaci provozu. Při implemantaci systému do firemní praxe dbáme na minimalizaci narušení provozu, pečlivé nastavení systému a zaškolení personálu. A nakonec pečujeme o bezchybný provoz celého systému.