6 kroků pro efektivní řízení obchodu

1. Přehledný seznam kontaktů a obchodních příležitostí

Evidujte všechny potřebné informace pro snadný kontakt se zákazníkem – telefonní čísla, e-mailové adresy, kontaktní osoby, apod. i další podrobné údaje o aktuálním vývoji obcodního jednání a plánovaných aktivitách.

2. Evidence příloh (e-maily, nahrávky hovorů, důležité dokumenty)

Ke každému Kontaktu či Obchodnímu případu zaznamenávejte aktivity, jako průběh schůzek, telefonáty, e-maily, poznámky, cíle či úkoly a ukládejte zpracované nabídky, specifikace, smlouvy, záznamy hovorů a ostatní potřebné přílohy.

3. Provázání s dalšími firemními agendami (s oddělením realizace, s účetním oddělením, s agendou úkolů, s oddělením péče o zákazníky)

Provažte obchodní data i s dalšími firemními agendami. Poskytněte potřebné informace o obchodním procesu také dalším oddělením ve Vaší společnosti.

4. Reporting (plánované aktivity, nevyřízené úkoly, nové přílohy)

Nechejte se automaticky informovat prostřednictvím e-mailů o plánovaných aktivitách, nevyřízených úkolech aktuálním vývoji případů nebo nových záznamech či přílohách. Mějte vždy aktuální informace a dostávejte včasná upozornění o plánovaných událostech.

5. Statistické vyhodnocení dat

Vyhodnocujte statisticky obchodní informace a zobrazujte je ve formě přehledných grafů. Sledujte marži, obrat či efektivitu. Mějte vždy po ruce přehledně zpracované podklady pro efektivní řízení týmu a celého obchodního procesu ve Vaší organizaci.

6. Přizpůsobitelnost systému na míru obchodnímu procesu

Přizpůsobte si funkci i vizuální podobu systému na míru obchodnímu procesu a potřebám vaší společnosti.

Přečtěte si více o systému pro řízení obchodního procesu – Fusio – na webu ANTS:

www.fusio.cz

Stáhněte si PDF soubor:

Leták Fusio Inspirace – Řízení obchodu a CRM