Podpořte váš obchod a získejte náskok před konkurencí. Spolupracujte, vytvářejte virtuální týmy a sdílejte efektivně zdroje. Obsluhujte telefonní hovory ke spokojenosti vašich klientů. Přepojujte hovory od zákazníků na správná místa a zajistěte jejich řádné zodpovězení a zpracování. Slučte vaši firemní agendu do jednotného prostředí. Zjednodušte a zefektivněte firemní komunikaci, zvyšte celkovou produktivitu a poskytujte lepší služby zákazníkům.

Využijte IP protokol a přeneste do Vaší organizace přesvědčivé výhody, např. zvýšení efektivity práce uživatelů a snížení nákladů na komunikaci. Propojte více pracovišť Vaší společnosti pod jednu nadřazenou jednotku. Mějte k dispozici záložní server, který v případě poruchy hlavní jednotky převezme její funkci. Připojte nový systém k existujícím pobočkovým ústřednám a modernizujte Vaše firemní komunikace bez nutnosti výměny všech pobočkových ústředen.

Reagujte na hovory odkudkoliv z Vašeho pracoviště.  Integrujte mobilní a chytré telefony s komunikační sítí Vašeho pracoviště. Přijímejte volání na vnitřní linku do Vaší kanceláře na mobilních telefonech. Využijte hlasové schránky a nahrajte vzkazy pro volající. Poskytněte Vašim zákazníkům lepší servis a zvyšte jejich spokojenost.

Aktuality

Případové studie