Naši technici zajišťují dodávky pokročilých řešení u zákazníků a jejich následný provoz a servis. Ať už se jedná o telekomunikační systémy, multifunkční zařízení nebo nadstavbové softwarové aplikace.

Úkolem vedoucího technického oddělení je koordinovat a řídit práci jednotlivých techniků, vést a rozvíjet svěřený tým, organizačně zajistit realizaci komplexních zakázek a spolupráci s ostatními odděleními společnosti. Od nového kolegy nebo kolegyně proto očekáváme alespoň 3 roky zkušenostní s vedením týmu a samozřejmě potřebnou komunikační zdatnost, schopnost řešit problémy, spolehlivost a zodpovědnost.

Silnou stránkou našich techniků jsou odborné znalosti a považujeme za potřebné, aby jimi disponoval i vedoucí oddělení. I proto, že sám bude také osobně participovat na realizaci jednotlivých zakázek u zákazníků. Kromě manažerských dovedností je tak nezbytným předpokladem také dobrá úroveň znalostí v ICT oboru, včetně alespoň 5 leté praxe v této oblasti.

Spolupráce s některými dodavateli a zákazníky vyžaduje na pozici vedoucího technického oddělení také komunikativní znalost angličtiny a při zpracování technické dokumentace uplatní dobrý písemný projev a schopnost srozumitelně formulovat text.

Hledáme kolegu nebo kolegyni, který s námi bude sdílet nadšení pro techniku a radost z toho, že řešení, která dodáváme našim zákazníkům, usnadňují lidem jejich práci. Někoho, kdo mezi nás zapadne a s kým bude radost spolupracovat.

Pokud si myslíte, že tohle je práce, kterou chcete dělat, napište nám, co umíte a co vás baví. Určitě se vám ozveme.

Úkolem našich techniků je zajistit bezproblémový chod námi dodaných řešení u zákazníků, od prvotní dodávky až po následný servis. Klademe důraz nejen na to, aby vše perfektně fungovalo po technické stránce, ale také, aby dodané řešení zákazníkovi co nejlépe sloužilo a pomáhalo mu v tom, co dělá. Díky tomu se nám daří růst v oblasti telekomunikací, kde se zaměřujeme především na řešení postavená na bázi telefonních ústředen Panasonic. Do týmu hledáme nového kolegu nebo kolegyni, který nám pomůže poskytovat co nejlepší služby zákazníkům.

Patříme mezi přední dodavatele pobočkových ústředen, u značky Panasonic jsme č. 1 v České Republice. Jedním z důvodů je i schopnost realizace pokročilých síťových řešení na bázi IP.

Od nového člena týmu očekáváme především dobrou znalost síťové problematiky (směrování, VPN, tunely, NAT…). Orientace a zkušenosti v oblasti pobočkových telefonních ústředen a telekomunikačního prostředí jsou velkou výhodou. Nadšení, schopnost řešit problémy, spolehlivost a zodpovědný přístup jsou pro nás rozhodující a zkušený tým techniků je připraven pomoci aktivnímu novému kolegovi nebo kolegyni se zapracováním. Očekáváme, že bude mít ambici zařadit se v oboru k nejlepším.

Práce technika u nás nemá jen stránku odbornou. Technik je tím, kdo je v nejčastějším kontaktu se zákazníkem. Tím, kdo mu pomáhá vyřešit jeho problémy, pokud se nějaké vyskytnou. Tím, kdo ho vyškolí při dodání nového zařízení. Od nového kolegy či kolegyně očekáváme také odpovídající úroveň vystupování a komunikace, schopnost naslouchat a porozumět potřebám zákazníka.

Hledáme někoho, komu to myslí, kdo bude chtít spolupracovat s ostatními kolegy v týmu a bude na něj spolehnutí. Ale také někoho, komu záleží na tom, aby jeho práce měla smysl. Aby lidé, kteří její výsledek používají, byli spokojení a pokud možno i nadšení, protože jim usnadní jejich práci.

Pokud si myslíte, že tohle je práce, kterou chcete dělat, napište nám, co umíte a co vás baví. Určitě se vám ozveme.

Naše společnost svým zákazníkům navrhuje a dodává pokročilá řešení v oblasti telekomunikací, tisku a správy dokumentů pro firemní klientelu. Zaměřujeme se na užitnou hodnotu a vytváření řešení s jasným přínosem pro zákazníka.

Díky tomu se nám daří růst a nyní hledáme dalšího člena týmu. Někoho, kdo má rád obchod, tedy především komunikaci se zákazníky. Ať už emailem, telefonem, ale především při osobních schůzkách.

Prodej je u nás řízený proces. Víme, co vede k úspěchu, máme jasnou strategii a  konkurenční výhody. Víme jak postupovat, aby aktivity našich obchodníků vedly k cíli. Aby byl náš nový kolega úspěšný, bude tedy muset být schopen řídit se osvědčenými postupy a dodržovat stanovená pravidla. Na druhé straně ale také kreativně přemýšlet nad samotným řešením pro zákazníka a ve spolupráci s technickým týmem ho navrhnout tak, aby nejen splňovalo potřebné parametry, ale také pro zákazníka znamenalo jasný provozní či ekonomický přínos.

Pro takovou práci je určitě potřeba značná dávka nadšení a radosti z toho, že práce má smysl. Že řešení, která realizujeme, jejich uživatelům zjednodušují a usnadňují jejich práci. A schopnost přenést toto nadšení na zákazníky, umět jim srozumitelně vysvětlit přínosy, které díky nim získají.

Víme, jaké postupy vedou v našem oboru k úspěšnému prodeji, to je ale jenom jedna strana mince. Tou druhou je osobnost obchodníka - úroveň jeho komunikace, schopnost zaujmout, zkušenosti, přesvědčivost, pracovitost, touha po úspěchu a nasazení.

Úspěšný obchodník u nás může počítat nejenom se slušným výdělkem, ale také s maximální podporou, férovým přístupem a dlouhodobou perspektivou. Na druhé straně od něj očekáváme plné nasazení a odpovědnost za výsledky. Hledáme někoho, kdo chce dosáhnout úspěchu, ale je připraven ze sebe vydat to nejlepší.

Pokud si myslíte, že tohle je práce, kterou chcete dělat, napište nám o sobě. Určitě se vám ozveme.

Naši vývojáři vytváří software, který lidem ve firmách zjednodušuje a zpříjemňuje jejich práci. A daří se jim to - abychom mohli realizovat všechna plánovaná vylepšení a také individuální požadavky zákazníků, potřebujeme tým vývojářů rozšířit.

Hledáme proto nového kolegu, který by mezi nás zapadl. Který dokáže psát výkonný, přehledný a elegantní kód v C#, samostatně navrhnout řešení konkrétního problému, ale nezapomínat přitom na toho, kdo bude vytvořenou aplikaci používat. U nás totiž vývojáři opravdu zásadě ovlivňují podobu produktů, které tvoří.

Pro ukládání dat používáme SQL, takže bez hlubší znalosti tohoto jazyka se také neobejde. A bude samozřejmě potřebovat znát i další technologie, které používáme, ale ledacos se může naučit až u nás. Ten, kterého hledáme, se toho určitě bude chtít naučit spoustu.

Občas vývoj našich aplikací vyžaduje prostudování dokumentace zařízení, se kterým komunikujeme - ať už je to telefonní ústředna nebo multifunkční tiskárna. A protože tahle propojení jdou často hodně do hloubky, alespoň pasivní znalost angličtiny náš nový kolega určitě využije, tyhle informace obvykle v češtině k dispozici nejsou.

Hledáme někoho, komu to myslí, kdo bude chtít spolupracovat s ostatními kolegy v týmu a bude na něj spoleh. Ale také někoho, komu záleží na tom, aby jeho práce měla smysl. Aby lidé, kteří její výsledek používají, byli spokojení a pokud možno i nadšení, protože jim usnadní jejich práci.

Pokud si myslíte, že tohle je práce, kterou chcete dělat, napište nám, co umíte a co vás baví. Určitě se vám ozveme.