Proč CTI Client?

Informace o příchozím hovoru

...máte k dispozici již v průběhu vyzvánění. Program zobrazuje poblíž systémové lišty informační okno s uvedením volajícího čísla. Pokud je toto číslo uvedeno v telefonním seznamu, pak také název firmy nebo jméno volajícího, případně zadanou poznámku. Při propojení se zákaznickou databázi lze zobrazit i další údaje, např. jméno přiděleného obchodníka, výši otevřených či splatných faktur apod.

Seznam telefonních čísel

...umožňuje každému uživateli evidovat často používaná telefonní čísla, přičemž každé číslo je možné označit jako soukromé anebo je sdílet i s ostatními uživateli aplikace na dalších pobočkách telefonní ústředny. Seznam je možno synchronizovat s programem Microsoft Outlook a dalšími. V telefonním seznamu je stejně jako v ostatních seznamech aplikace (hovory, pobočky, zlomyslná volání, plánované hovory…) k dispozici rychlé vyhledávání.

Vytáčení telefonních čísel

...je možné přímo z telefonního seznamu, stejně tak přijímání a zavěšování hovorů lze přímo z aplikace.

Seznam poboček ústředny

...umožňuje pohodlné volání ostatním uživatelům v rámci vlastní telefonní ústředny.

Plánování hovorů

...ocení zejména obchodní zástupci nebo manažeři. Ve spojení s informačním systémem, CRM nebo jiným zdrojem dat je možné tuto funkci využít i pro pohodlnou realizaci telemarketingových kampaní.

Výpis historie hovorů

...umožňuje zobrazit uživateli přehled jeho volání (např. zmeškané hovory, nespojené odchozí hovory, všechny hovory atd.). Uživatel s příslušným oprávněním (např. manager) může zobrazit také hovory ostatních uživatelů.

Nahrávání hovorů

...je možné ovládat přímo z aplikace ANTS CTI Client. V historii hovorů jsou záznamy indikovány ikonou a je možné je přímo v aplikaci přehrát vestavěným přehrávačem.

Poznámky

...je možné přidávat k jednotlivým hovorům, záznamům telefonního seznamu, plánovaným hovorům i ostatním typům záznamů aplikace.

Propojení s Vaším informačním systémem

...je usnadněno díky rozhraní pro komunikaci se software dalších výrobců. Toto rozhraní umožňuje vytváření zakázkových modulů, které mohou z informačních systémů vypisovat např. informace o volajícím z adresáře, zobrazení karty zákazníka, počet a částku neuhrazených faktur, otevřené objednávky či nabídky apod.

Další funkce

...aplikace ANTS CTI Client Vám rádi představíme při osobní prezentaci nebo si od nás neváhejte vyžádat video prezentaci.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů