Automaticky rozpoznejte Vaše VIP zákazníky, zákazníky se specifickými potřebami (např. jazykovými) nebo zákazníky z různých oblastí (např. Čechy, Morava, apod.) a propojte je s pracovníky, kteří jim mohou nejlépe vyhovět. Umožněte volajícím, ať si sami automaticky zvolí, ke komu chtějí být přepojeni. Distribuujte hovory mezi operátory flexibilně, zařazujte je do více vyzváněcích skupin, podle jejich aktuální vytíženosti a počtu čekajících hovorů v jednotlivých frontách. Vytvářejte virtuální týmy napříč Vašimi vzdálenými pobočkami a umožněte najít vždy správného člena týmu pro obsluhu hovoru.

Tipy pro Vás

  • Voláte-li přes GSM bránu, hovory se zákazníkům prezentují jednotným telefonním číslem, ať už se s nimi snaží spojit kdokoli z vaší firmy. Ozývá-li se později zákazník nazpět na váš nepřijatý hovor, bývá obtížné identifikovat, kdo klientovi původně volal. To může způsobit zdlouhavé odbavování hovoru a rozladěnost zákazníka. Využijte software ANTS Dirigent a spojujte klienty snadno s pracovníky, kteří jim původně volali. Používejte v rámci firemního telefonního systému pohodlně obdobný režim, na jaký jste zvyklí u mobilních telefonů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů