Přijímejte a efektivně vyřizujte podněty od klientů či občanů, které do Vaší organizace přicházejí. STAND řešení kontaktního centra dokáže pokrýt celé portfolio pro přijímání podnětů, díky integraci softwarových a hardwarových složek. Sdružuje podněty z webových stránek, písemné, telefonické i zaslané elektronickou poštou. Systém umí celý proces vyřizování podnětů kontrolovat a o stavu klienty průběžně informovat. Umožněte klientům snadnou komunikaci s Vámi, zaveďte kontrolu a pravidla pro vyřizování podnětů a částečně automatizujte poskytování informací, čímž snížíte i náklady na komunikaci a lidské zdroje ve Vaší organizaci.  

Topologie fungování kontaktního centra pro příjem požadavků

Proč kontaktní centrum?

  • řešení vhodné pro velké firmy a organizace, nemocnice či úřady

  • centralizace veškerých podnětů přijatých nejrůznějšími komunikačními kanály

  • vhodné pro evidenci požadavků, reklamací, poptávek, dotazů, přání, stížností či žádostí

  • dohled nad průběhem vyřizování a přehled o vyřešení problému/podnětu

  • workflow přání a stížností

  • optimalizace interní i externí komunikace

Více o řešení Kontaktního centra naleznete také na webu naší sesterské společnosti ANTS:

Přečtěte si případovou studii:

Jak efektivně přijímat a vyřizovat podněty od klientů či občanů, které do Vaší organizace přicházejí? STAND řešení kontaktního centra dokáže pokrýt celé portfolio pro přijímání požadavků, díky integraci softwarových a hardwarových složek. Sdružuje podněty z webových stránek, písemné, telefonické i zaslané elektronickou poštou. Systém také umí celý proces vyřizování požadavků kontrolovat a o sta...

Více

Pomůžeme zařídit kontaktní centrum i pro vaši organizaci:

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů