Evidujte majetek elektronicky

Spravujte firemní majetek a evidujte údaje, jako jsou popis, interní evidenční číslo, umístění, přidělení konkrétnímu pracovníkovi, životnost, středisko či kategorizace, přehledně v elektronickém systému, který si přizpůsobíte dle specifických potřeb.

  • Nechejte si zasílat automatická upozornění o přidělení majetku Vám nebo kolegovi, včetně požadavku na potvrzení převzetí do péče či pravidelný inventarizační report. Ukládejte snadno přílohy se souvisejícími doklady či fotografiemi.
  • Sledujte historii změn a spravujte přístupová oprávnění. Zajistěte plnohodnotný asset management, sledujte životní cyklus majetku – od návrhu na pořízení, přes schválení, samotné pořízení a zařazení do užívání až po vyřazení.
  • Evidujte také opravy majetku a s nimi spojené náklady a propojte tuto evidenci s dalšími navazujícími agendami v systému. Případně rozšiřte systém o evidenci softwarových licencí a mějte po ruce například podklady pro pravidelný audit jejich využívání.

PDF ke stažení:

Více o Fusio na specializovaném webu: