Zpříjemněte volajícím do vaší společnosti čekání ve frontě. Informujte je, kolik osob před nimi čeká na spojení a za jak dlouho přijdou na řadu. Poté, co se dozví své postavení ve frontě, mohou se rozhodnout, zda čekat, zanechat zprávu nebo zavolat později. Navíc můžete mít přehled o vytíženosti vašich operátorů, rozeznat případné problémy a provést adekvátní opatření.

Monitorujte důležité statistiky call centra. Mějte přehled, kolik hovorů čeká ve frontě na odbavení a jak dlouho. Jako správce monitorujte stav operátorů a členů skupiny, rozeznejte včas problémy a proveďte adekvátní opatření. Zobrazte si soupis hovorů za požadované období, filtrujte v něm dle operátora, pracovní doby, typu hovorů, délky hovorů či vyzvánění. Vyhodnocujte operativně a správně provoz ve Vašem call centru či firmě a zavádějte účinná opatření pro zlepšení zákaznických služeb.

Směrujte hovory k pracovníkům, kteří je mohou nejlépe obsloužit, a zvládněte s menším počtem operátorů vyřídit stejný počet hovorů. Automaticky rozpoznejte Vaše VIP zákazníky, zákazníky se specifickými potřebami (např. jazykovými) nebo zákazníky z různých oblastí (např. Čechy, Morava, apod.) a propojte je s pracovníky, kteří jim mohou nejlépe vyhovět. Umožněte volajícím, ať si sami automaticky zvolí, ke komu chtějí být přepojeni. Distribuujte hovory mezi operátory flexibilně, zařazujte je do více vyzváněcích skupin, podle jejich aktuální vytíženosti a počtu čekajících hovorů v jednotlivých frontách. Vytvářejte virtuální týmy napříč Vašimi vzdálenými pobočkami a umožněte najít vždy toho správného člena týmu pro obsluhu hovoru.

Doporučujeme