3 tipy, jak mít po ruce informace…

Mít dobrý přehled o zákaznících a dlouholetých klientech může být klíčové pro úspěch Vašeho podnikání či činnost organizace. Máte-li např. při telefonické komunikaci s klientem snadno a rychle k dispozici informace z předchozích jednání s ním, je mnohem snazší obsloužit klienta k jeho spokojenosti a zapůsobit profesionálním dojmem.

Naši klienti často využívají pro uchovávání a předávání potřebných informací o svých klientech software ANTS Fusio a CTI Client.

1. Mějte informaci, kdo volá, ještě dříve, než zvednete sluchátko

Okno hovoru IIOkno příchozího hovoru zobrazované na monitoru Vašeho PC již v průběhu vyzvánění Vám poskytne potřebné informace ještě dříve, než zvednete sluchátko.

Můžete zde najít jméno volajícího, název firmy, telefonní číslo, s kým volající hovořil ve Vaší firmě naposledy a při propojení se zákaznickou databází i další potřebné informace, případně lze zobrazit celou kartu zákazníka.

Kliknutím na Vyzvednout můžete hovor pohodlně přijmout a pomocí Nahrávat pořídit záznam, který lze přeposlat kolegovi nebo archivovat pro pozdější využití.

Nahrané hovory mohou skvěle posloužit pro vnitrofiremní předávání informací o zákaznících, takže klient nemusí zdlouhavě a únavně opakovat informaci, kterou již jednou sdělil. Poslech posledního hovoru s klientem Vám také umožní osvěžit si potřebná fakta a v dalším hovoru plynule navázat na Vaši poslední konverzaci.

2. Budujte přehlednou databázi obchodních případů

Některým obchodním týmům našich klientů se osvědčuje vést agendu obchodních případů prostřednictvím databáze ANTS Fusio.

Obchodníci si ve Fusio mohou vést přehlednou evidenci svých obchodních případů, zaznamenávat jednotlivé aktivity – popisy schůzek, nahrávky telefonátů, e-maily, poznámky, obchodní cíle, ukládat přílohy – např. nabídky v MS Word. Díky provázání databáze klientů s ostatními firemními systémy zde mohou vidět i další informace – v případě provázání s účetním programem mohou mít přehled o platební morálce klientů.

Karty zákazníků s kompletními údaji pak mohou obchodní zástupci využívat pro zdárný průběh jednání a spokojenost zákazníka.

Manažer prodeje může nahlížet do případů všech svých podřízených a při nepřítomnosti daného obchodníka informovaně komunikovat se zákazníkem nebo rozpracované případy přerozdělit ostatním kolegům.

3. Mějte nástroj pro vytváření dobrých vztahů s klienty

Marketingoví a obchodní manažeři našich klientů často oceňují možnost vybudovat pomocí ANTS Fusio CRM databázi a získat přehled o potřebách klientů, jejich motivaci k nákupu a míře spokojenosti se službami společnosti. Důvody nespokojenosti mohou využívat pro další zlepšování služeb, o nejlepší zákazníky pečují individuálně a vytvářejí si plán marketingových aktivit.

Propojením jednotlivých agend ve Fusio mohou firmy využívat automatizaci procesů. Při propojením CRM databáze s evidencí smluv například systém po vložení smlouvy s novým klientem automaticky zadá úkol provést telefonát za účelem průzkumu spokojenosti.

Představili jsme si 3 praktické tipy, jak evidovat a snadno získávat informace o Vašich klientech.

Začněte je využívat ještě dnes!

Více o  software Fusio a CTI na specializovaném webu: