Evidujte BOZP elektronicky

Evidujte přehledně a pohodlně údaje, jako Zdravotní prohlídky, Bezpečnostní školení zaměstnanců, Revize elektrospotřebičů, Pracovní úrazy, Přidělování a vydávání OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), Analýzu rizik či Směrnice a využijte k tomu flexibilní elektronický systém Fusio.

Automaticky nechejte zasílat zodpovědným zaměstnancům pravidelné reporty s termíny a dalšími důležitými daty tak, aby mohli včas zajistit aktualizaci údajů. Jednotlivým pracovníkům zadávejte úkoly a mějte přehled o jejich plnění. Přehledně ukládejte přílohy, jako zdravotní záznamy, fotografie, revize a doklady. Mějte k dispozici náhled historie změn. Sdílejte informace a přidělujte přístupová oprávnění.

Proč evidovat BOZP elektronicky?

  • sdílení a distribuce vnitrofiremních informací
  • automatické zasílání reportů na Váš e-mail
  • upozornění na důležité termíny
  • zadávání úkolů a kontrola jejich plnění
  • přidělování přístupových práv do systému

PDF ke stažení:

Více o Fusio na specializovaném webu: