4 funkce pro call centrum

Na základě pečlivého rozboru potřeb našich zákazníků jsme pro Vás vyvinuli 4 funkcionality – Čísla pro kampaň, Dialer, KampaňAutomatická změna stavu operátora – které mohou pomoci s optimalizací také Vašeho call centra.

Ať už provozujte malé nebo větší call centrum, které přijímá příchozí hovory Vašich zákazníků nebo aktivně obvolává klienty, představujeme Vám 4 užitečné funkce, které by Vaše call centrum nemělo postrádat:

Odchozí call centra

Pokud Vaši operátoři aktivně obvolávají zákazníky, práci jim možná usnadní:

1. Čísla pro kampaň obstará import čísel z MS Excel tak, aby Vaši operátoři měli kontakty pro obvolávání automaticky pohodlně připravené.
2. Dialer zajistí automatické vytáčení čísel Vašim operátorům. Pohlídá, která čísla se spojit nepodařilo a zařadí je opět do seznamu, naopak čísla, na která se operátoři dovolali, vyřadí, takže se žádnému z nich víckrát nenabízí.
3. Kampaň po spojení hovoru zajistí otevření formuláře/dotazníku, do kterého operátor zaznamená průběh hovoru s klientem. Poté formulář přehledně uloží, příp. umožní jeho export do MS Excel.
4. Změna stavu operátora automaticky přepíná mezi třemi základními stavy „Volání“, „Pauza“ a „Školení“ a představuje účinný nástroj pro management call centra.

Příchozí call centra

Zabývá-li se Vaše call centrum příchozími hovory, mohla by pro Vás být užitečná funkce Kampaň, která při spojení hovoru zákazníka s operátorem zajistí otevření vyplněné karty klienta, takže operátor má k dispozici potřebné informace k úspěšné obsluze hovoru.

  • aplikace: ANTS Call Centre Fusio
  • kategorie: Ekonomické řešení s dobrým poměrem cena x výkon v základní verzi a případnými možnostmi úprav na míru
  • určeno pro: zejména call centra do cca 50 operátorů
  • ANTS Call Centre Fusio pro Vaši organizaci může představovat cenově přívětivé funkční řešení. Jde o univerzální aplikaci disponující funkcemi pečlivě vyvinutými dle potřeb našich zákazníků s možností individuálních úprav