Evidujte firemní poštu elektronicky

Mějte všechny druhy zpráv po ruce v jedné evidenci a zajistěte jejich správu na potřebné úrovni, ať už se jedná o papírovou poštu, zprávy z datové schránky, faxy, balíky nebo přijatou či odeslanou poštu. Stahujte do systému automaticky zprávy z datových schránek, nechejte rozesílat notifikace o nově vložených zprávách a pravidelné reporty s blížícím se termínem vyřízení. Ukládejte do seznamů skeny dokumentů jako přílohy, sledujte historii změn a spravujte přístupová oprávnění. Zaznamenávejte údaje, jako datum přijetí či odeslání, odesílatele nebo příjemce, typ zásilky, interní evidenční číslo, popis a jakékoli další informace podle individuálních potřeb Vaší společnosti. Provažte evidenci pošty v systému s dalšími agendami, jako jsou úkoly, konkrétní projekty či zakázky. Díky možnosti samosprávy systému Fusio si přizpůsobte vše přesně podle Vašich aktuálních potřeb.

9 výhod elektronické evidence pošty:

  • Všechny zprávy po ruce v jediné evidenci (papírová pošta + datová schránka + balíky + faxy)
  • Notifikace o přidělení zprávy uživateli do e-mailu
  • Pravidelné reporty s termíny pro vyřízení zpráv
  • Evidence důležitých údajů dle Vašich potřeb
  • Ukládání příloh se skeny dokumentů
  • Náhled historie změn
  • Správa přístupových práv
  • Provázání evidence pošty s ostatními agendami
  • Možnost snadné samosprávy systému a úprav na míru

PDF ke stažení:

Více o Fusio na specializovaném webu: