Město Ivančice

Nasazení VoIP technologie ve městě Ivančice. Lokality byly propojeny pomocí 8 VoIP kanálů s využitím optického datového spoje, využívaného dosud pouze pro datovou komunikaci. Toto propojení umožňuje kromě již zmíněného směrování vnějších hovorů odboru správních činností přes přípojku ISDN30 na radnici také další úsporu za poplatky, neboť hovory mezi pracovníky na radnici a odborem správních činností jsou vedeny čistě po IP a tedy zdarma.

Představení zákazníka, výchozí situace

Město Ivančice, od roku 2003 pověřené výkonem státní správy III. stupně, čítá s připojenými obcemi Alexovice, Budkovice, Hrubšice, Němčice a Řeznovice cca 9300 obyvatel.

Městský úřad Ivančice provozoval starší telefonní ústředny v objektu radnice a dále v asi 1km vzdáleném objektu odboru správních činností. Obě ústředny měly svoje přípojky k telekomunikačním operátorům, zejména analogové a ISDN2, stejně tak příspěvkové organizace, spadající do kompetence Městského úřadu, jako je Městská policie, Základní a mateřské školy, domov důchodců apod.

S cílem optimalizovat využívání telekomunikačních služeb a technologií vyhlásil Městský úřad výběrové řízení, ve kterém byla jako dodavatel vybrána společnost STAND, která jako největší dodavatel telekomunikačních systémů Panasonic v ČR navrhla řešení postavené na technologiích této značky.

Řešení

Společnost STAND navrhla integrovaný systém, využívající propojení jednotlivých lokalit pomocí technologie VoIP, přičemž jednou z hlavních předností návrhu byla výrazná úspora za telekomunikační poplatky, díky sdružení přípojek v jednotlivých lokalitách do jedné vysokokapacitní.

Dodávka byla realizována formou pronájmu, přičemž celková měsíční výše úspor na poplatcích již v první fázi téměř dvojnásobně převyšuje cenu za pronájem řešení.

Jednotlivé analogové a ISDN2 přípojky, za které dosud Městský úřad a příspěvkové organizace platili kromě hovorného také paušální poplatky operátorům, byly nahrazeny vysokokapacitní přípojkou ISDN30 v budově radnice, hovory ostatních lokalit jsou pak technologií VoIP směrovány do ústředny na radnici. Ve spolupráci s operátorem Telefónica O2 navíc dodavatel zajistit dodávku přípojky ISDN30 zcela bez paušálních poplatků

V budově radnice byla instalována IP pobočková ústředna Panasonic KX-TDE200, v budově odboru správních činností pak Panasonic KX-TDE100.

Obě lokality byly propojeny pomocí 8 VoIP kanálů s využitím optického datového spoje, využívaného dosud pouze pro datovou komunikaci. Toto propojení umožňuje kromě již zmíněného směrování vnějších hovorů odboru správních činností přes přípojku ISDN30 na radnici také další úsporu za poplatky, neboť hovory mezi pracovníky na radnici a odborem správních činností jsou vedeny čistě po IP a tedy zdarma.

Navíc toto řešení vedlo i ke zkvalitnění poskytovaných služeb občanům – volající může být volně přepojován mezi oběma lokalitami a nemusí mu být případně doporučován nový telefonát na jiné oddělení. V neposlední řadě systém podporuje také zastupitelnost jednotlivých pracovníků, neboť hovory mohou být v případě nemoci, dovolené nebo jiné nepřítomnosti přesměrovány i na zastupujícího pracovníka v jiné lokalitě.

Topologie telekomunikační infrastruktury ve městě Ivančice

Město Ivančice - topologie řešení 2012-03-16