Společnost AŽD Praha

Upgrade nevyhovující telefonní ústředny na IP komunikační systém, zajišťující efektivní propojení vzdálených pracovišť a využití sítě bezdrátových telefonů. „Náš areál je poměrně rozsáhlý a mnoho pracovníků nemá služební mobilní telefon. V rámci svojí pracovní činnosti se však pohybují po jednotlivých halách, takže dříve bylo obtížné je sehnat, pokud bylo třeba něco operativně řešit. Takových pracovníků je u nás víc jak 60 a řešit vše mobilním telefonem by bylo také finančně velmi nákladné. Nový systém bezdrátových telefonů nám funguje zdarma a navíc v obou areálech. Nyní mají tito pracovníci stále u sebe bezdrátové DECT telefony a tento problém jsme tak prakticky eliminovali. Pokud je pracovník na cestě mezi areály (nedostupný v systému DECT) a má přidělen i mobilní telefon, nový systém mu automaticky přepojí hovor do sítě GSM, odkud má poté možnost přepojit hovor i někomu dalšímu. Pokud mobilní telefon nemá, po příjezdu na pracoviště na něho čeká informace, kdo ho sháněl, na displeji bezdrátového telefonu.“ Lumír Krejčí

1. Kdo je AŽD Praha?

Firma AŽD Praha s.r.o. se zabývá podnikáním v oblasti zabezpečovací, sdělovací, informační a automatizační techniky, se zaměřením zejména na oblast kolejové a silniční dopravy. Tato oblast zahrnuje především činnost obchodní, výzkumnou a vývojovou, projektování, výrobu pevných a mobilních zařízení, montáž, aktivaci a servis zařízení z vlastní výroby i zařízení nakupovaných. Součástí této společnosti je i Výrobní závod Brno, který úzce spolupracuje s ostatními organizačními jednotkami.

AŽD Praha s. r. o. – Výrobní závod Brno se v současné době zabývá především výrobou elektronické části staničního a přejezdového zabezpečovacího zařízení, světelných návěstidel a stykových transformátorů. Nově rozšířila firma spolupráci s nadnárodní společností FEI Company, jež vyvíjí a vyrábí nejmodernější elektronové mikroskopy dneška.

2. Jak jim pomohlo řešení od společnosti STAND CZ?

AŽD Praha s.r.o. – Výrobní závod Brno je dynamicky rozvíjející se společnost, která rozšířila výrobu do nových prostor v Brně – Řečkovicích a hledala způsob telekomunikačního zajištění této nové lokality. Mateřský závod v Brně – Králově Poli byl již vybaven spolehlivým telefonním systémem Panasonic s rozsáhlou sítí bezdrátových telefonů a vysílačů DECT, navrženým společností STAND CZ. Se systémem byli zaměstnanci i vedení společnosti AŽD plně spokojeni, proto s žádostí o vypracování komunikačního řešení pro novou lokalitu oslovili již osvědčeného partnera.

Tým STAND CZ navrhl efektivní propojení obou prostor, mateřských i nových, prostřednictvím IP systémů Panasonic. Toto řešení zahrnovalo jednoduchý upgrade staršího systému TDE600 na NS1000 a v nové lokalitě instalaci systému NS500. Síť bezdrátových telefonů Panasonic DECT se v mateřské lokalitě ukázala jako vysoce funkční a efektivní, tudíž bylo jedním z hlavních požadavků zákazníka její rozšíření i pro nové prostory.

Schéma integrace obou lokalit

AZDIII

3. Jaké konkrétní výhody řešení přináší?

Takto navržené a realizované řešení, spočívající ve využití nových IP technologií, nabízí společnosti AŽD významné ekonomické a provozní přínosy:

  • Dostupnost moderních IP technologií bez nutnosti výměny původní telefonní ústředny. Povýšení ústředny TDE600 na systém NS1000 představoval pouhé doplnění o řídící jednotku při zachování a využití veškerého původního hardwaru.
  • Významná úspora nákladů na hovorném. Nově instalovaná telefonní ústředna v lokalitě Brno – Řečkovice si nevyžádala žádnou novou telefonní linku. Prostřednictvím internetu sdílí přípojku s původní ústřednou v Brně – Králově Poli, jejíž stávající kapacita byla dostatečná. Navzdory expanzi společnosti do nové lokality se tak náklady na hovorné nenavýší.
  • Celý systém se chová jako jeden celek. Síťové propojení, zajišťující vzájemnou kooperaci obou vzdálených ústředen, nabízí i takové výhody, jakými jsou společný číslovací plán, společná distribuce hovorů, společné využívání funkcí ústředen – například vzájemné přepojování hovorů a volání zdarma mezi oběma lokalitami.
  • Efektivní směrování příchozích hovorů. Díky propojení obou ústředen a jejich vzájemné kooperaci je dosažitelnost všech zaměstnanců rozdělených nově do dvou vzdálenějších lokalit na komfortní úrovni. To ocení zákazníci i kolegové navzájem.
  • Dostupnost pracovníků pohybujících se mezi oběma lokalitami i v rámci jednoho rozsáhlého areálu. Síť bezdrátových telefonů Panasonic DECT je ideálním řešením. Zaměstnanci jsou neustále dostupní a prostřednictvím bezdrátových sluchátek mají přístup i ke všem funkcím pobočkové telefonní ústředny. Sluchátka zobrazují telefonní číslo volajícího a zaznamenávají zmeškané hovory. Každý z bezdrátových telefonů může mít přidělenu vlastní pobočku nebo být paralelně spojen s pevným telefonem na pobočce. Navíc, pokud pracovníci migrují mezi lokalitami Královo Pole a Řečkovice, jejich sluchátka se při přechodu do nové lokality automaticky přihlásí k dané telefonní ústředně a přijímají hovory vedené i z partnerské ústředny v druhé z lokalit. Jsou tak dostupní pro volání z vnitřní i venkovní sítě bez omezení a na jednotném čísle.
  • Levné volání do mobilních sítí. Pro spojení s veřejnou telefonní sítí jsou použity linky ISDN2. Pro volání do sítě GSM byla telefonní ústředna v lokalitě Královo Pole osazena GSM branou, kterou sdílí i se systémem v lokalitě Řečkovice. GSM brána je v provedení ISDN a umožňuje volání z vnitřních poboček (klapek) do sítě GSM za poplatky výrazně nižší, než účtují odběratelům poskytovatelé pevných telefonních linek. Úspora nákladů na telefonní provoz se pohybuje v desítkách procent. GSM bránu lze využít i pro vstupní provoz – všichni zaměstnanci vybavení telefonem GSM mohou telefonní číslo GSM brány využít i pro volání do vlastní firmy na vnitřní pobočky za běžné ceny hovorů v síti GSM. Použitá GSM brána umožňuje i DISA provolbu, což znamená, že pokud volající zná číslo vnitřní pobočky volaného, může se provolit až na tuto jeho vnitřní pobočku (klapku).

4. Proč jsou v AŽD spokojeni?

Ve snaze obohatit tuto případovou studii také o názor zákazníka, jsme se obrátili na náměstka provozního ředitele výrobního závodu Brno, pana Lumíra Krejčího, který byl za AŽD Praha s.r.o., výrobní závod Brno, pověřen zastupováním při implementaci řešení. Ochotně nám zodpověděl několik otázek:

Co bylo Vaší hlavní motivací pro investici do upgradu pobočkové telefonní ústředny?

Důvodů, proč jsme začali zvažovat investici do modernizace pobočkové telefonní ústředny, bylo několik. Prioritou bylo zabezpečit komunikaci s naším novým pracovištěm v Brně – Řečkovicích a dostupnost migrujících pracovníků, bez nutnosti využívat pro tento účel mobilní telefony. Neméně důležitá byla i otázka nákladů s tím spojených. Přesvědčil nás návrh společnosti STAND CZ, našeho dlouholetého dodavatele telekomunikační techniky, který se, mimo jiné, problematikou nákladů na provoz detailně zabýval v podrobné analýze, jež nám, v rámci celého návrhu řešení, zpracovali zdarma.

A Vaše dosavadní zkušenosti?

S odstupem několika měsíců jednoznačně pozitivní. Přes značné rozšíření provozu, se nám celkové náklady zvýšily pouze minimálně. Zdroje totiž sdílíme i pro lokalitu v Řečkovicích a komunikace mezi lokalitami je zdarma. Velmi se nám také osvědčil systém bezdrátových telefonů DECT, který umožňuje migrujícím pracovníkům bez ohledu na to, v jaké lokalitě se nacházejí, přijímat hovory na jednom čísle. Navíc jsme upgradem získali systém, umožňující využití celé řady dalších nových služeb. Namátkou uvedu CTI aplikace pro integraci s PC uživatelů, integraci mobilních telefonů jako virtuálních poboček, tisíce sdílených pamětí na telefonní čísla a zejména komfortní funkce systémových telefonů, které umožňují našim manažerům efektivní využívání telefonních služeb s minimálními časovými nároky.

Splnil systém bezdrátových telefonů DECT Vaše očekávání?

Určitě. Náš areál je poměrně rozsáhlý a mnoho pracovníků nemá služební mobilní telefon. V rámci svojí pracovní činnosti se však pohybují po jednotlivých halách, takže dříve bylo obtížné je sehnat, pokud bylo třeba něco operativně řešit. Takových pracovníků je u nás víc jak 60 a řešit vše mobilním telefonem by bylo také finančně velmi nákladné. Nový systém bezdrátových telefonů nám funguje zdarma a navíc v obou areálech. Nyní mají tito pracovníci stále u sebe bezdrátové DECT telefony a tento problém jsme tak prakticky eliminovali. Pokud je pracovník na cestě mezi areály (nedostupný v systému DECT) a má přidělen i mobilní telefon, nový systém mu automaticky přepojí hovor do sítě GSM, odkud má poté možnost přepojit hovor i někomu dalšímu. Pokud mobilní telefon nemá, po příjezdu na pracoviště na něho čeká informace, kdo ho sháněl, na displeji bezdrátového telefonu.

Dovolte poslední otázku. Co byste doporučil ostatním podnikům, které také zvažují investici do upgradu pobočkové ústředny?

Především by měly zvážit svoji konkrétní situaci, potřeby a očekávání od nového systému a poradit se s odborníky. V dnešní době jsou náklady na provoz důležité a rada odborníka vám může pomoci se rozhodnout efektivně. Měly by se tedy obrátit na někoho, kdo je schopen kromě dodání a instalace, poskytnout také potřebný předprodejní poradenský servis.

Děkujeme za rozhovor.