Základní a mateřská škola

Absolutní redukce nákladů na vzájemnou komunikaci v ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37. Systém VoIP, navzdory vyšší počáteční investici, klientovi přináší především vysoké měsíční úspory, dále zvýšení uživatelského komfortu prostřednictvím koncových stanic komunikujících v českém jazyce, a v neposlední řadě také provozní výhody díky možnosti pohodlného obsloužení všech příchozích hovorů a jejich přepojení nejen po budově Merhautova, ale i na IP pobočky v budově na ulici Vranovská.

Představení zákazníka

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37 je jednou z největších institucí primárního vzdělávání ve městě.

Ve svých prostorách navíc integruje provoz volnočasového centra a část budovy pronajímá další vzdělávací instituci. Škola sestává ze dvou budov vzdálených přibližně 130 metrů přes ulici Merhautova. V letošním roce na škole studuje přes 500 žáků.

Řešení

Požadavkem zákazníka bylo dodání nové pobočkové ústředny pro budovu Merhautova, kde dosluhovala analogová telefonní ústředna z roku 1995.

Ve výběrovém řízení uspěla společnost STAND CZ, největší dodavatel telefonních ústředen Panasonic v ČR. Společnost představila vedení školy, v čele s paní ředitelkou PaedDr. Janou Foltýnovou Ph.D., dvě varianty řešení.

Tou první byla prostá výměna telefonní centrály na budově Merhautova, druhým řešením byla nabídka vzájemného vysokorychlostního bezdrátového propojení budovy Merhautova s pracovištěm Vranovská pomocí technologie VoIP s cílem absolutně redukovat náklady na vzájemnou komunikaci.

Paní ředitelka po vstupních jednáních s konzultantem společnosti STAND CZ zvolila druhý model, protože kalkulace nákladů ukázaly návratnost zařízení již během 2,5 let, což při několikanásobně delší životnosti ústředny přinese uživateli značné úspory na provozních výdajích.

Kapacitní nároky zákazníka splnila moderní digitální IP ústředna Panasonic KXTDE100CE v konfiguraci 4x ISDN vstupní linka, 32x analogová pobočka, 16x digitální pobočka a 3x IP pobočka na detašovaném pracovišti Vranovská.

Výhody VoIP systému

Celé řešení je ve sféře neziskových a příspěvkových organizací zajímavé svým technickým provedením, v rámci kterého jsou do systému integrováni uživatelé v obou vzdálených budovách.

Systém VoIP, navzdory vyšší počáteční investici, klientovi přináší především vysoké měsíční úspory, dále zvýšení uživatelského komfortu prostřednictvím koncových stanic komunikujících v českém jazyce, a v neposlední řadě také provozní výhody díky možnosti pohodlného obsloužení všech příchozích hovorů a jejich přepojení nejen po budově Merhautova, ale i na IP pobočky v budově na ulici Vranovská.

Na funkčnost systému a spokojenost s jeho obsluhou jsme se dotázali ekonomky školy, paní Jany Veselé, která většinu telefonního provozu společně s kolegyní obsluhuje.

Rozhovor

Stand CZ: Paní Veselá, děkujeme, že jste souhlasila s krátkým rozhovorem pro náš server. Proč jste ve škole dospěli k rozhodnutí vyměnit Vaši původní ústřednu?

Jana Veselá: Naše stará ústředna již nebyla spolehlivá a často docházelo k výpadkům a to i během samotných telefonních hovorů. Nezřídka jsme vypadali v očích volajících, jako bychom nechtěli vyhovět jejich prosbám nebo zodpovědět jejich dotazy. Situace byla již nepřijatelná, a tak jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele nového systému.

Stand CZ: Můžete se s námi, prosím, podělit o Vaše zkušenosti s provozem nové ústředny Panasonic? Splnil systém Vaše očekávání?

Jana Veselá: Od instalace uběhl už měsíc, zatím jsme nezaznamenali žádný problém. S ústřednou jsme plně spokojeni a můžeme říct, že zatím naše očekávání plní. Nemalou měrou se na naší spokojenosti podílejí koncové digitální stanice Panasonic, které jsou snadno, řekla bych intuitivně, obsluhovatelné.

Stand CZ: V čem spatřujete hlavní přínos řešení propojujícího obě budovy?

Jana Veselá: Jako příspěvkové organizaci nám šlo především o úsporu na hovorném. Dříve jsme museli kvůli každé maličkosti volat naše kolegy z druhé budovy přes státní linku, což bylo značně nákladné. Nyní si voláme zdarma, navíc hovory lze z jedné budovy do druhé komfortně přepojovat, a tak, kromě šetření nákladů na vnitřní volání, umíme lépe obsloužit všechny volající, nejčastěji rodiče našich žáků.

Stand CZ: Dovolte poslední otázku. Myslíte si, že by se podobné řešení dalo doporučit jiným neziskovým nebo příspěvkovým organizacím?

Jana Veselá: Myslím, že jej určitě doporučit lze. Vzhledem k možnosti si celý systém dlouhodobě pronajmout, vidím toto řešení jako velmi vhodné i pro organizace, které nedisponují dostatečnou finanční rezervou pro přímou investici do telefonního systému. Naše škola však touto cestou nešla a dodávka byla financována hotově ihned po instalaci.

Stand CZ: Děkujeme Vám za rozhovor a za Váš čas.