Metropolitní datová síť pro město Luhačovice

STAND řešení městu Luhačovice přineslo vybudování efektivního komunikačního systému, vnitřní volání zdarma, distribuci internetu na příspěvkové organizace zdarma, internetovou a hlasovou konektivitu pro mnoho lokalit z jediné přípojky, propojení lokalit do jednotného celku a centrální správu celého stému.

Představení města Luhačovice

Luhačovice jsou moderní lázeňské město, využívající přírodní léčivé zdroje a příznivé klimatické podmínky ke komplexní péči o pacienty. Městu vtiskly neodolatelné kouzlo stavby architekta Dušana Jurkoviče. Symbolem Luhačovic je voda ve všech podobách. Zdejší vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě pro vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění.

Luhačovice mají rozlohu přes 3 000 hektarů a téměř 6 tisíc obyvatel. Obec v samostatné působnosti pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jedná se především o bydlení, ochranu a rozvoj zdraví, dopravu a spoje, potřebu informací, výchovy a vzdělávání, kulturní rozvoj a ochranu veřejného pořádku. K tomuto účelu Luhačovice zřizují Městskou policii, Obor sociální a sedm příspěvkových organizací a organizačních složek: technické služby, dům kultury, ZŠ, MŠ, sportovní centrum, dům dětí a mládeže a městskou knihovnu.

Požadavky města na nový komunikační systém

Město Luhačovice vypsalo výběrové řízení, ve kterém požadovalo nabídku na vybudování hlasové a datové sítě včetně virtuální IP sítě s šifrováním pro potřeby hlasové a datové komunikace. Součástí poptávky byl i nový komunikační systém pro město a příspěvkové organizace.

Proč v Luhačovicích potřebovali nový systém?

Původně město využívalo pro jednotlivé organizace samostatné internetové a telefonní přípojky a různorodé starší telefonní ústředny. Tento systém již nevyhovoval požadavkům moderního města a nenabízel možnosti efektivního provozu a úspor.

Motivací města pro pořízení nového komunikačního systému byla výměna zastaralých technologií, sjednocení telefonních systémů a jejich správy a možné dosažení finanční úspory za hlasové a datové služby.

Mikrovlnné antény spojují vzdálené lokality

Společnost STAND pro město Luhačovice kompletně navrhla a vybudovala metropolitní datovou síť založenou na mikrovlnné technologii, které umožnila VoIP telefonní propojení a distribuci internetu mezi jednotlivé městské organizace.

Distribuce VoIP připojení a internetové konektivity mezi vzdálenými lokalitami je zajištěna systémem antén, umístěných na střechách budov jednotlivých lokalit a šířících mikrovlnné propojení v pásmu 5 GHz.

Optimalizace systému přípojek

Nový systém telefonní a datové konektivity využívá jednu přípojku internetu a telefonní sítě ISDN/VoIP v budově městské radnice. Všechny další přípojky na ostatních lokalitách mohly být zrušeny, čímž došlo k redukci nákladů na jejich správu. Rychlý internet a telefonní síť pro všechny městské organizace jsou nyní zajištěny z jediné silné přípojky.

Co v Luhačovicích oceňují především?

  • Efektivní komunikační systém
  • Vnitřní volání zdarma
  • Distribuce internetu na příspěvkové organizace zdarma
  • Internetovou a hlasovou konektivitu pro mnoho lokalit z jediné přípojky
  • Propojení lokalit do jednotného celku
  • Centrální správa systému
Město Luhačovice - topologie řešení - upravené 2015 III

Schéma metropolitní datové sítě umožňující VoIP telefonní propojení a distribuci internetové konektivity do potřebných lokalit ve městě Luhačovice

Stáhněte si PDF:

Metropolitní datová síť umožňující VoIP telefonní propojení a distribuci internetové konektivity do vzdálených lokalit ve městě Luhačovice