Město Bystřice nad Pernštejnem

Nasazení VoIP technologie ve městě Bystřice nad Pernštejnem. S cílem optimalizovat využívání telekomunikačních služeb a technologií navrhla společnost STAND CZ, která je největším dodavatelem telekomunikačních systémů Panasonic v ČR, komplexní řešení postavené především na moderních IP technologiích.

Představení zákazníka, výchozí situace

Město Bystřice nad Pernštejnem je obec s rozšířenou působností státní správy a v současné době čítá cca 8.800 obyvatel. Město je přirozeným střediskem kulturního a společenského života oblasti, širší veřejnosti je známé taky díky blízkému hradu Pernštejn.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem provozoval starší telefonní ústřednu v objektu radnice s přípojkou ISDN30 k telekomunikačnímu operátorovi. Vzhledem k tomu, že se agenda městského úřadu nachází ve více budovách, příspěvkové organizace jako muzeum, knihovna, odbor bytového hospodářství a 2 základní školy měly vlastní přípojky operátora (ISDN2 nebo analogové), popřípadě vlastní staré ústředny.

S cílem optimalizovat využívání telekomunikačních služeb a technologií navrhla společnost STAND CZ, která je největším dodavatelem telekomunikačních systémů Panasonic v ČR, komplexní řešení postavené především na moderních IP technologiích.

Řešení

Společnost STAND CZ realizovala integrovaný systém, využívající propojení jednotlivých lokalit pomocí technologie VoIP prostřednictvím velmi kvalitní metropolitní optické datové sítě, zřízené městem. Jednou z hlavních předností návrhu byla výrazná úspora za telekomunikační poplatky, díky sdružení přípojek v jednotlivých lokalitách do jedné vysokokapacitní.

Dodávka byla realizována formou pronájmu, přičemž celková měsíční výše úspor na poplatcích výrazně převyšuje cenu za pronájem řešení (viz tabulka na další straně). Jednotlivé analogové a ISDN2 přípojky, za které dosud příspěvkové organizace platili kromě hovorného také paušální poplatky operátorům, byly sdruženy do vysokokapacitní přípojky ISDN30 v budově radnice, hovory ostatních lokalit jsou pak technologií VoIP směrovány do ústředny na radnici. Ve spolupráci s telekomunikačním operátorem navíc dodavatel zajistil dodávku přípojky ISDN30 s méně než polovičním paušálním poplatkem.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem - návrh topologie řešení 2012-01-16

Popis řešení telekomunikačního systému

Stávající starší telefonní pobočkovou ústřednu v budově radnice již z technického hlediska nebylo možné integrovat do tak sofistikovaného IP systému, který dodavatel STAND CZ naprojektoval. Ze strany tohoto dodavatele tedy bylo navrženo velmi výhodné odkoupení původní telefonní ústředny.

V budově radnice byla instalována nejmodernější IP pobočková ústředna Panasonic KX-TDE600, v budovách základních škol ústředny Panasonic KX-NCP1000 a na ostatní menší organizace (kromě knihovny) byly nainstalovány IP telefony. Pro stávající starší telefonní ústřednu v budově radnice, kterou nebylo možné s ohledem na nedostačující parametry zaintegrovat, zajistil dodavatel z důvodu dosažení maximální úspory vykoupení na protiúčet.

V městské knihovně byla vzhledem k povaze práce zaměstnanců nainstalována IP DECT buňka, která pokryla celou knihovnu signálem pro bezdrátové telefony. Pracovníci byli vybavení přenosnými telefony, aby mohli být vždy dostupní, i pokud se například pohybují mezi regály s knihami.

Jednotlivé lokality byly propojeny pomocí 8 VoIP kanálů s využitím metropolitních optických spojů, využívaných dosud pouze pro datovou komunikaci. Toto propojení umožňuje také další úsporu za poplatky, neboť hovory mezi pracovníky na radnici a ostatními lokalitami jsou vedeny IP technologií jako data a tedy zdarma. Navíc toto řešení vedlo i ke zkvalitnění poskytovaných služeb občanům – volající může být volně přepojován mezi všemi lokalitami a nemusí mu být případně doporučován nový telefonát na jiné oddělení či organizaci. V neposlední řadě systém podporuje také zastupitelnost jednotlivých pracovníků, protože hovory mohou být v případě nemoci, dovolené nebo jiné nepřítomnosti přesměrovány na zastupujícího pracovníka v jiné lokalitě.

V blízké budoucnosti, v souvislosti s dalším rozvojem metropolitní datové sítě, se plánuje rozšířit celý telekomunikační systém o další příspěvkové organizace – mateřské školy. Tímto posledním krokem bude dosaženo kompletního propojení organizací, které spadají pod správu města Bystřice nad Pernštejnem.