Workflow projektů

[Případová studie] „Software Fusio jsme si vybrali hlavně proto, že je šitý na míru přímo pro naši firmu. Byl vytvořen podle toho, jak jsme chtěli my a nebylo nutné se nějakému systému přizpůsobovat. Největší přínos Fusio je pro nás v tom, že všichni víme, v jakém části se projekt nachází a nemusíme informaci zjišťovat od 3 lidí. Vše je přehledně na jednom místě. Fusio nám zrychlilo jednotlivé procesy, které se dřív brzdily nekomunikací. Pomáhají nám automaticky generované úkoly. S Fusio se nám pracuje naprosto ideálně. Je to dost intuitivní systém. Použití je jednoduché.“ Říká pan Ing. Miroslav Rokyta, jednatel společnosti M Plus elektro

Představení zákazníka

Společnost M Plus elektro s.r.o. byla založena v březnu 2009 s cílem dodávat elektroinstalační práce. V roce 2010 byla rozšířena o projekční středisko. V současné době ve společnosti pracuje 17 zaměstnancům a je rozdělena do 2 středisek.

Společnost M Plus elektro s.r.o. se v roce 2013 stala aliančním partnerem společnosti E.ON Distribuce a.s., pro kterou dodává prováděcí dokumentace k liniovým stavbám distribuční soustavy VN a NN.

Montážní středisko zajišťuje dodávku elektroinstalačních prací, podlahového topení, hromosvodů a výstavbu veřejného osvětlení.

Projekční středisko zajišťuje projekci liniových staveb distribuční soustavy, projekci a výpočet veřejného osvětlení, projekci silnoproudých a slaboproudých rozvodů v rodinných domech a průmyslových objektech.

Motto společnosti zní: „Buď to budeme dělat kvalitně, nebo to nebudeme dělat vůbec.“

Jak zde Fusio pomáhá?

Ve společnosti M Plus elektro pomáhá Fusio především s workflow stavebních projektů. Díky řízení projektů ve Fusio došlo ke zlepšení komunikace a spolupráce v rámci pracovního týmu a zkrácení celkové doby realizace projektů. Vedení i zaměstnanci oceňují sloučení evidencí a procesů do jednotného informačního systému. Mohou tak nyní snadno sdílet informace napříč administrativním oddělením, projektanty a vedením společnosti. Systém Fusio, který ve společnosti M Plus elektro nahradil papírové složky a evidence i excelové tabulky, nyní umožňuje lepší komunikaci, spolupráci i zastupitelnost mezi kolegy.

Fusio ve společnosti zabezpečuje také Automatické zadávání úkolů souvisejících s úspěšným dokončením projektů, poskytuje Přehled úkolů a hlídání termínů jejich dokončení, díky systému přístupových oprávnění zajišťuje ochranu citlivých dat, zaměstnanci využívají Fusio i pro Rezervaci a správu firemních vozidel a celý informační systém Fusio si mohou uživatelé snadno přizpůsobit díky intuitivnímu systémovému editoru.

 • Lepší komunikace a spolupráce napříč odděleními
 • Zkrácení doby realizace projektů
 • Snadné sdílení informací
 • Informace na jednom místě

Evidence projektů

agendě Stavby společnost eviduje celý proces řízení projektové dokumentace – od samotných objednávek, přes získání stavebních a dalších povolení, důležité termíny, zaplacení poplatků, podpisy smluv a žádosti o vyjádření, až po finální dokončení a dodání projektu.

Podseznamech agendy jsou u jednotlivých staveb evidovány Úkoly navázané na daný projekt s možností dohledu nad celým procesem jejich vyřizování. Dále jsou zde evidovány Žádostí o vyjádření, Žádost o smlouvy, Rozpočty staveb a evidence poplatků a plateb za práce, Odeslaná pošta související s projektem a také je možné snadno přiložit potřebné soubory s Výkresy, Zadání staveb apod.

Seznam uložených projektů v agendě Stavby a související evidence termínů, dokumentů, úkolů a zodpovědných pracovníků. Data jsou uložena do hlavního seznamu a několika podseznamů. Systém nabízí přehledný náhled workflow projektů, lze snadno zjistit, v jaké fázi se projekt aktuálně nachází.

Seznam uložených projektů v agendě Stavby a související evidence termínů, dokumentů, úkolů a zodpovědných pracovníků. Data jsou uložena do hlavního seznamu a několika podseznamů. Systém nabízí přehledný náhled workflow projektů, lze snadno zjistit, v jaké fázi se projekt aktuálně nachází.

 • Workflow stavebních projektů
 • Okamžitý přehled, v jaké fázi se projekt aktuálně nachází
 • Přehled termínů a dokumentů
 • Seznam úkolů a dohled nad jejich plněním
 • Přehled zodpovědných pracovníků
 • Uložení potřebných příloh
 • Konec excelovým a papírovým evidencím

Automatické zadávání úkolů

Při zakládání nového projektu a zaškrtnutí příslušných políček ve formuláři dojde k automatickému založení úkolů potřebných k úspěšnému dokončení stavby a jejich přidělení zodpovědným zaměstnancům. Pracovník, který má vzniklý úkol na starosti, je na něj upozorněn e-mailovým reportem a nový úkol se mu zobrazí také v agendě Úkoly.

Formulář pro zadání nového stavebního projektu do seznamu Fusio. Po označení příslušného políčka u Žádostí o vyjádření či ostatních položek dojde k automatickému vytvoření úkolu v agendě Úkoly a odeslání upozornění na e-mail pracovníka zodpovědného za jeho plnění.

Formulář pro zadání nového stavebního projektu do seznamu Fusio. Po označení příslušného políčka u Žádostí o vyjádření či ostatních položek dojde k automatickému vytvoření úkolu v agendě Úkoly a odeslání upozornění na e-mail pracovníka zodpovědného za jeho plnění.

 • Automatické plánování úkolů zodpovědným pracovníkům
 • Plánování termínů a následná kontrola jejich plnění

Přehled úkolů a hlídání termínů

Ve Fusio má každý pracovník přehledný seznam svých úkolů, případně také úkolů svých kolegů či podřízených. Systém hlídá dodržení stanovených termínů plnění, přiřazuje úkoly ke konkrétním projektům/stavbám, umožňuje doplnění poznámky či uložení potřebných příloh.

Seznam úkolů s možností rychlého filtrování (levý horní roh), s přehledem termínů plnění (červeně označeny nesplněné úkoly po termínu), se zadavateli a zodpovědnými pracovníky. Úkoly jsou přiřazeny k příslušným projektům.

Seznam úkolů s možností rychlého filtrování (levý horní roh), s přehledem termínů plnění (červeně označeny nesplněné úkoly po termínu), se zadavateli a zodpovědnými pracovníky. Úkoly jsou přiřazeny k příslušným projektům.

 • Automatické hlídání termínů plnění
 • Reporting nesplněných úkolů po termínu plnění
 • Automatické zadávání úkolů zodpovědným pracovníkům
 • Rychlé filtrování a vyhledávání
 • Provázání úkolů s příslušnými projekty

Ochrana dat

Díky přiřazování práv k uživatelským rolím jsou informace uložené ve Fusio v bezpečí. Každý uživatel má přístup jen k potřebným datům a má právo v seznamech vykonávat jen povolené akce. Data jsou ve Fusio dobře chráněna před zneužitím i nechtěným smazáním.

Přehled uživatelských rolí a k nim přiřazených typů práv a možností zobrazovat informace prostřednictvím seznamů a filtrů.

Přehled uživatelských rolí a k nim přiřazených typů práv a možností zobrazovat informace prostřednictvím seznamů a filtrů.

 • Flexibilní přiřazování uživatelských práv
 • Kontrolovaný přístup k informacím
 • Zabezpečení zastupitelnosti uživatelů a pracovních pozic
 • Automatická archivace smazaných položek s možností snadného obnovení dat

Rezervace a správa vozidel

Systém evidence firemních vozidel ve Fusio umožnil efektivní rezervaci a správu služebních vozidel.

Jednotliví pracovníci si mohou v systému snadno rezervovat příslušný vůz na požadovaný termín a v grafickém náhledu následně sledovat všechny rezervace své, případně, mají-li k tomu oprávnění, i kolegů nebo hodnotit celkovou efektivitu využívání služebních vozidel.

Reporting: Evidence vozidel ve Fusio zajišťuje automatický dohled nad platností technických kontrol, zelených karet a dalších údajů o vozidlech. Prostřednictvím pravidelných e‑mailových reportů mají zodpovědní pracovníci přehled, pro která vozidla bude brzy potřeba zařídit obnovení dokladů.

3 hlavní přínosy elektronické evidence vozidel:

 • Efektivní rezervační systém s grafickým náhledem
 • Přehled o využití vozidel
 • Automatické reporty s informacemi o platnosti dokladů a servisních prohlídek
Fusio: Formulář pro rezervaci firemních vozidel

Fusio: Formulář pro rezervaci firemních vozidel

Fusio: Grafický přehled rezervací služebních vozidel

Fusio: Grafický přehled rezervací služebních vozidel

Snadné přizpůsobení

Ve společnosti M Plus elektro oceňují možnost samostatného upravení prostředí Fusio a definování procesů snadno podle aktuálních potřeb pomocí přehledného a intuitivního systémového editoru.

Systémový editor Fusio umožňuje uživatelům snadnou úpravu prostředí informačního systému. Je zde například možné přidávat či odebírat pole pro zadávání informací, měnit uspořádání a vzhled formulářů, plánovat automatické odesílání reportů a upozornění a operativně přizpůsobovat funkce systému aktuálním firemním potřebám.

Systémový editor Fusio umožňuje uživatelům snadnou úpravu prostředí informačního systému. Je zde například možné přidávat či odebírat pole pro zadávání informací, měnit uspořádání a vzhled formulářů, plánovat automatické odesílání reportů a upozornění a operativně přizpůsobovat funkce systému aktuálním firemním potřebám.

Více o softwaru Fusio:

PDF ke stažení: