Software pro logistiku ve společnosti Gebrüder Weiss

[Případová studie] Kontrola zásilek a expedice zboží může nyní ve společnosti Gebrüder Weiss probíhat snadno, přesně a rychle. „Software pro logisitku – Fusio – nám ušetří 1,5 – 2 hod. práce na jednoho zaměstnance denně a urychlí celý proces, aby byly zásilky správně a včas vychystáné.“ Říká Ing. Nikol Jandeková, vedoucí logistiky ve společnosti Gebrüder Weiss.

Představení zákazníka

Společnost Gebrüder Weiss se řadí k vedoucím přepravním a logistickým poskytovatelům v Evropě. Zásilky přepravuje po zemi, moři i vzduchem po celém světě.

Společnost pro své zákazníky připravuje komplexní logistická řešení, která umožňují dokonalé spojení výrobních, obchodních a přepravních procesů. Zvyšují efektivitu, snižují náklady a zajišťují zákazníkům rozhodující konkurenční výhodu – díky strategii společnosti, dlouholeté zkušenosti a silnému týmu.

Nároky Gebrüder Weiss na kvalitu a výjimečnost jsou vysoké. Ať v oblasti poskytovaných služeb a zákaznického servisu, ve výkonnosti a podpoře jejich pracovníků nebo v zacházení s životním prostředím. Dosavadní výkony společnosti byly v minulých letech oceněny mnoha vyznamenáními.

Jak zde Fusio pomáhá?

Fusio, software pro logistiku, ve společnosti Gebrüder Weiss slouží především k rychlému sběru dat (sériových čísel) v rámci expedice, ke kontrole vychystaných objednávek a následnámu reportingu.

Společnost ANTS vyvinula na zakázku pro Gebrüder Weiss aplikaci do čtečky čárových kódů. Tato Fusio aplikace pomáhá s finální kontrolou zásilek a jejich předáním k expedici. Při skenování kódů připravené zásilky stačí načíst první a poslední kód série, aplikace poté odešle informace do systému Fusio, kde se automaticky dopočítá zbytek kódů ze zásilky a porovná celkový počet uložených kódů s objednávkou.

Systém Fusio komunikuje s informačním systémem Gebrüder Weiss, stahuje si potřebné informace o objednávkách, které potom předává do aplikace ve čtečce čárových kódů pro kontrolu expedovaných zásilek. Čtečka zpětně komunikuje se systémem Fusio, kde následně dochází k aktualizaci informací. Kontrola zásilek a expedice zboží tak může probíhat snadno, přesně a rychle.

Fusio evidence objednávek

Software pro logistiku, Fusio, komunikuje s informačním systémem společnosti Gebrüder Weiss a stahuje si aktuální informace o objednávkách, které potom přehledně zobrazuje ve svém rozhraní. Uživatelé zde vidí jednotlivé položky objednávek, sériová čísla a další potřebné informace. Seznamy v systému jsou synchronizovány se čtečkou čárových kódů, přičemž dochází ke kontrole expedovaných objednávek.

Software pro logistiku – Fusio – aplikace ve čtečce čárových kódů

Čtečka čárových kódů s aplikací pro kontrolu vychystaných objednávek Fusio.

Stačí rozkliknout ikonu Fusio a z krabice naskenovat první a poslední kód série výrobků zabalených a připravených k expedici. Aplikace Fusio automaticky doplní zbylé kódy série a seznam odešle do informačního systému.

Obsluha čtečky s aplikací Fusio tak může snadno a rychle kontrolovat zásilky a připravovat balíky k expedici.

Čtečka čárových kódů komunikuje se systémem Fusio, kde jsou uloženy informace o objednávkách, pro finální kontrolu připravených objednávek a expedici zásilky k zákazníkovi.

Co oceňuje management?

„Máme spočítáno, že nám aplikace Fusio ušetří 1,5 – 2 hod. práce na jednoho zaměstnance denně a urychlí celý proces, aby bylo vše správně a včas vychystáno.“ Říká Ing. Nikol Jandeková, vedoucí logistiky Gebrüder Weiss

„Vedoucí oddělení logistiky získala za nápad s aplikací Fusio ocenění za inovaci a optimalizaci procesů v naší společnosti.“ Management Gebrüder Weiss

„V případě, že bude systém Fusio dostupný v anglickém jazyce, bylo by možné jej využít i na dalších pobočkách naší společnosti.“ Říká Ing. Nikol Jandeková, vedoucí logistiky Gebrüder Weiss

Co oceňují zaměstnanci?

„Při kontrole vyskladněných objednávek a jejich přípravě k expedici stačí načíst první a poslední kód série a aplikace Fusio již automaticky doplní zbývající kódy a odešle vše do informačního systému.“ Skladník Gebrüder Weiss

„Fusio nám šetří čas, připravené objednávky je nyní možné rychle zkontrolovat a předat k expedici.“ Skladník Gebrüder Weiss

Více o softwaru Fusio:

PDF ke stažení: