Fusio ve strojírenském podniku

Optimalizace správy firemních agend Fusio ve strojírenském podniku Siempelkamp.

Představení společnosti Siempelkamp

Siempelkamp GmbH je německá holdingová společnost s výrobní tradicí přes 120 let a sídlem v Krefeldu v Německu. Koncern se soustředí na tři základní oblasti činnosti – strojírenství, slévárenství a nukleární techniku. Technologie a servisní koncept společnosti Siempelkamp GmbH patří mezi světovou špičku.

Dceřiná společnost Siempelkamp CZ s.r.o. je moderní podnik vlastnící haly s náročnou strojírenskou výrobou se sídlem v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Předmětem podnikání Siempelkamp CZ je výroba strojů a zařízení na zpracování dřevotřískových desek, které se používají zejména v nábytkářském a stavebním průmyslu. Blatnický podnik má u majitelů v Německu velice dobré jméno. Kvalita práce a včasnost dodávek patří mezi ceněné vlastnosti podniku. Majitelé neváhají investovat peníze do rozvoje firmy a svěřují jí sofistikované úkoly. Některá zařízení, mířící do Blatnice, patří ke světové špičce obráběcích strojů.

Systém organizace

Společnost Siempelkamp CZ je tvořena správní budovou a třemi výrobními halami. Pracuje zde přes 180 zaměstnanců, většina z nich ve výrobě, asi 20 zaměstnanců tvoří administrativní sféru a 15 management a vedoucí pracovníky. Zaměstnanci v administrativě a vedoucí mají každý pracovní PC a tedy i přístup do systému Fusio. Za pracovníky na dělnických pozicích správu potřebných agend ve Fusio obstarávají nadřízení. Společnost patří ke středně velkým a správa agend zde vyžaduje již pokročilejší organizaci.

Proč zde potřebovali Fusio?

Ve společnosti Siempelkamp CZ, jako v každém středně velkém podniku, mají vedoucí pracovníci na starosti vedle odborně-technických úkolů také správu různorodých agend nezbytných pro bezproblémový chod firmy. Podřízeným a kolegům zadávají úkoly a sledují jejich plnění, evidují stroje a servisní opravy, spravují firemní vozy a vydávají pracovní oděvy, schvalují dovolené a zápůjčky nářadí, komunikují s partnery a dodavateli.

Před implementací Fusio spravovali jednotliví vedoucí a mistři nejrůznější firemní agendy v rámci svých kompetencí často ve formě samostatných tabulek a složek organizovaných v MS Excel, Word, Outlook, příp. v papírové podobě. Jejich správa jim tak zabírala více času, než bylo ve skutečnosti třeba. Papírové žádanky a formuláře mohly být snadno ztraceny či založeny, složky v počítačích jednotlivých vedoucích nenabízely možnost spolupráce a sdílení s ostatními kolegy, zasílání reportů ani přehlednou a rychlou evidenci.

Jak Fusio pomáhá?

 • Konec papírových formulářů
 • Konec zadávání úkolů přes e-mail
 • Konec samostatných seznamů v MS Excel, WordOutlook
 • Sdílené seznamy s možností spolupráce
 • Sjednocení různorodých agend do jediného flexibilního systému
 • Centrální přístup s definovanými přístupovými právy
 • Pravidelné reporty
 • Upozornění na důležité termíny

7 Fusio agend pro Siempelkamp:

1. SERVIS STROJŮ

Výrobní haly podniku jsou vybaveny špičkovými obráběcími stroji, které vyžadují pravidelnou revizi a servis, aby provozní poruchy neohrožovaly produktivitu výroby a zdraví personálu.

Fusio nyní, po zadání vstupních informací, automaticky hlídá termíny a rozesílá upozornění na blížící se pravidelné servisní prohlídky a revize strojů. Odpovědný pracovník obdrží včas report, aby mohl zorganizovat servis stroje, příp. poptat a vybrat servisní firmu. Poté doplní do Fusio dojednaný termín servisu. Následně jsou všichni potřební pracovníci upozorněni na plánovaný výpadek v provozu stroje. Nakonec Fusio monitoruje výdaje za servis strojů, dobu práce interních pracovníků a náklady na servisní firmy, pravidelné reporty jsou zasílány finančnímu řediteli.

 • Monitoring a reporting servisů a revizí
 • Automatický dohled nad platností servisních prohlídek
 • Automatická upozornění o výpadcích provozu
 • Reporting výdajů na servis
 • Evidence kontaktů na servisní firmy
 • Plánování příštích servisů a revizí

fusio-stroje

2. DOVOLENÁ

Agenda Dovolená v systému Fusio zajišťuje centrální evidenci přítomnosti pracovníků. Ekonomické oddělení zde snadno nalezne data pro výpočet mezd, mistři a vedoucí výroby zase informace o možnosti zařazení pracovníků do jednotlivých směn. Každé pondělí je automaticky všem nadřízeným zaslán přehled o plánované dovolené/nepřítomnosti podřízených. Každý ve společnosti tak může mít přehled o přítomnosti svých kolegů a přizpůsobit tomu např. plán výroby.

Před implementací Fusio nahrazovaly tento systém papírové dovolenky, které se občas ztrácely a do ekonomického oddělení vůbec nedoputovaly. Dnes každý mistr, který má na starosti cca 5 dělníků, zadá snadno do Fusio plánovanou nepřítomnost podřízeného i svoji, včetně potřebných poznámek. Ekonomické oddělení tak získalo spolehlivý nástroj pro evidenci a vedoucí zase okamžitý přehled o přítomnosti pracovníků.

 • Centrální evidence
 • Zasílání přehledu plánované dovolené
 • Data pro výpočet mezd po ruce
 • Nástroj plánování směn
 • Již žádná ztracená papírová dovolenka

3. ÚKOLY

Vedoucí pracovníci oceňují nástroj pro zadávání úkolů. Dříve k tomu účelu často využívali e-mail a jednotlivé úkoly si organizovali ve složkách MS Outlook. Tento systém však nebyl dostatečně přehledný a nenabízel pokročilejší funkce. Fusio představuje snadný nástroj pro správu a zadávání úkolů. Kolegovi lze úkol zadat společně s požadovaným termínem splnění a stanovenou prioritou, úkoly lze přiřazovat ke konkrétním zakázkám, popsat jejich detail a vložit poznámky k řešení či potřebnou přílohu. Pracovníkovi, kterému byl úkol zadán, přijde e-mailem upozornění. Vedoucí obdrží pravidelné e-mailové reporty upozorňující na nesplněné úkoly. V seznamu úkolů lze snadno filtrovat a vyhledávat.

 • Okamžitý přehled o stavu plnění zadaných úkolů
 • Rychlé vyhledávání a filtrování
 • Pravidelný reporting nesplněných úkolů
 • Přehledný seznam všech zadaných úkolů

fusio-ukoly III

4. SKLADOVÉ VÝPŮJČKY

Zaměstnanci společnosti potřebují ke své práci vedle velkých strojů i drobnější nářadí, jehož zápůjčky ze skladu je třeba evidovat. Ve Fusio v seznamu zaměstnanců je zaznamenáno, kdo a jaké nářadí aktuálně využívá, jedná-li se o trvalou zápůjčku či dočasnou, kdy si pracovníci mohou jako bonus vypůjčit nářadí pro soukromé účely. Např. ekonomické oddělení tak může mít pro potřeby inventury majetku dobrý přehled, u koho se které nářadím momentálně nachází. Systém také slouží jako prevence ztrát, nářadí se nachází buď ve skladu, nebo má svého dočasného vlastníka, který za něj zodpovídá.

5. AUTA

Ve společnosti Siempelkamp využívají Fusio také pro evidenci aut zaměstnanců. Vedou si zde seznam SPZ jednotlivých automobilů. Vrátný areálu jej pak využívá pro kontrolu parkování vozidel na vyhrazených místech.

fusio-zamestnanci III

6. ADRESÁŘ

Do složky Adresář ve Fusio jsou pravidelně importovány kontakty z ekonomického systému, který ve společnosti Siempelkamp využívají. V kontaktech lze snadno vyhledávat pomocí filtru. Pracovníci zde rychle naleznou potřebnou firmu i telefonní číslo či e-mail na konkrétní osobu. Díky propojení s telefonním systém mohou z Fusio přímo zahájit vytáčení hovoru, příp. osobu kontaktovat přes e-mail. Ve Fusio naleznou také historii volání na dané číslo, svoji i kolegů, a mohou si snadno ověřit, kdo z firmy byl s danou osobou v kontaktu naposledy.

 • Aktuální seznam kontaktů na firmy a konkrétní osoby
 • Snadné vyhledávání a filtrování
 • Přístup a sdílení seznamu dle nastavených uživatelských práv
 • Možnost vytváření osobních i firemních složek
 • Možnost propojení se CTI, přidávání poznámek a zobrazování okna hovoru při vyzvánění

7. PRACOVNÍ ODĚVY

Fusio pomáhá také při evidenci pracovních oděvů. V seznamu je u každého zaměstnance uveden typ oděvu, který má od firmy dostat, velikost, počet i termín vydání. Systém slouží především pracovníkovi, jehož úkolem je oděvy objednávat a vydávat. Nákupčímu je pravidelně zasílán report o blížícím se termínu pro zadání objednávky, výpis typů oděvů a velikostí, které je třeba zajistit tak, aby zaměstnanci mohli dostat své pracovní oděvy včas.

 • Pravidelný reporting
 • Aktuální seznam oděvů a tabulka velikostí

fusio-odevy III

Stáhněte si PDF:

Siempelkamp – Případová studie Fusio

Více o Fusio na specializovaném webu: