Eliminujte Vaše starosti a snižte náklady na servis strojů. Automatická komunikace Vaší multifunkce s dohledovým centrem STAND zajistí přenos odečtu počítadel, objednávky a dodávky spotřebního materiálu a v případě potřeby i vyslání servisního technika. Vy se budete moci soustředit jen na své skutečné úkoly a kompetence, na multifunkce nemusíte dohlížet, jsou dálkově monitorovány.

Podpořte Váš obchod a dobré vztahy se zákazníky, sjednoťte různorodé agendy do flexibilního systému, automatizujte procesy a mějte je pod kontrolou, snižte riziko úniku citlivých obchodních informací. Vytvořte ve Vaší společnosti CRM databázi klientů, dohlížejte na obchodní procesy, díky provázání agend a automatizaci zadávejte úkoly jednoduše. Sdružte firemní informace do jednoho systému a kontrolujte přístup...

Tiskněte na profesionální úrovni přímo ve Vaší kanceláři a uspořte tak náklady za externí tiskové služby bez kompromisů ohledně kvality. Integrujte do Vašich strojů aplikace pro efektivnější pracovní postupy. Přizpůsobte si multifunkci tak, aby vyhovovala Vašim specifickým požadavkům. Vytvořte si pracoviště, které je osobnější, příjemnější a produktivnější.

Zajistěte své dokumenty před neoprávněným přístupem. Získejte nástroje pro snížení nákladů v dlouhodobém horizontu a zabraňte zbytečnému plýtvání finančními prostředky. Kontrolujte centrálně Váš tisk a zefektivněte Vaše pracovní postupy. Usnadněte řízení Vaší infrastruktury a pomozte zvýšit spolehlivost systému. Ať už má Vaše společnost dvacet nebo několik tisíc zaměstnanců, nástroje pro správu tisku Vám nabízí škálovatelné a cenově dostupné řešení.

Komplexní řešení pro tvorbu, kopírování, šíření a sdílení dokumentů. Zařízení, která můžete snadno kombinovat podle rychlostí tisku, formátů A4 a A3 či barevného a černobílého tisku, integrovat s aplikacemi pro podporu obchodu, sjednocení podnikových agend, převod tištěných dokumentů do digitální podoby a archivaci,...

Aktuality