Podpořte Váš obchod a dobré vztahy se zákazníky, sjednoťte různorodé agendy do flexibilního systému, automatizujte procesy a mějte je pod kontrolou, snižte riziko úniku citlivých obchodních informací. Vytvořte ve Vaší společnosti CRM databázi klientů, dohlížejte na obchodní procesy, díky provázání agend a automatizaci zadávejte úkoly jednoduše. Sdružte firemní informace do jednoho systému a kontrolujte přístup...

Aktuality