Uspořte i 2/3 nákladů na volání. Díky novým technologiím, IP networkingu a pokročilým funkcím ústředen. Pomocí vhodného informačního systému automatizujte procesy, nastavte workflow a podpořte komunikaci a spolupráci v týmu. Ušetřete čas, personální náklady nebo například výdaje na sankce a pokuty za nedodržení postupů a termínů.

Prosaďte efektivnější pracovní postupy a uspějte v konkurenčním prostředí.

 

"Díky STAND řešení jsme dokázali snížit náklady na pevnou linku v naší společnosti o více jak 60%."

Shimano Czech Republic - Jiří Vinkler, IT specialista

 

"Máme spočítáno, že nám aplikace Fusio ušetří 1,5 - 2 hod. práce na jednoho zaměstnance denně a urychlí celý proces, aby bylo vše správně a včas vychystáno."

Gebrüder Weiss - Ing. Nikol Jandeková, vedoucí logistiky