Šetřete Váš čas, náklady i prostor. Zvyšte pracovní efektivitu. Ukládejte dokumenty do digitálního archivu. Přehledně s možností kdykoliv v budoucnu je snadno a rychle vyhledat a zpřístupnit více oprávněným uživatelům současně i v rámci Vašich vzdálených poboček. Nástroje důvěryhodného archivu Vám umožní také přechod na plně elektronickou archivaci důležitých dokladů dle naší platné legislativy.

 • Okamžitá dostupnost potřebných informací
 • Rychlé vyhledání dokumentu
 • Současný přístup více uživatelů
 • Dostupnost i pro vzdálené pobočky vaší společnosti
 • Úspora času
 • Zvýšení efektivity práce
 • Snížení zátěže administrativy
 • Řízení oprávnění přístupu k dokumentům
 • Přehled o historii přístupů
 • Ochrana originálu dokumentu
 • Úspora místa
 • Ekonomické řešení i pro menší firmy
 • Přechod na plně elektronickou archivaci důležitých dokladů
 • Záruka bezproblémové čitelnosti na budoucích zařízeních
 • Nezpochybnitelná autenticita dokumentu po neomezeně dlouhou dobu
 • Akceptace Vašich dokumentů ze strany úřadů
 • V souladu s českou i evropskou legislativou
 • Šetří to náklady
 • Originály dokumentů jsou k dispozici odkudkoliv a kdykoliv
 • Je možné snadno řídit přístupy a sledovat je

Tipy pro Vás

Dokumenty při ruce rychle a přehledně

Ukládejte dokumenty přímo ze skeneru multifunkčního zařízení do seznamů dle zvoleného typu. Poté je snadno vyhledávejte, třiďte, filtrujte nebo k nim doplňujte další informace. K operacím se záznamy jednotlivých seznamů je automaticky vedena historie. Přístup uživatelů je řízen dle nastavení jejich oprávnění.

Přístup odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení

Přistupujte k dokumentům z jakéhokoliv zařízení vybaveného internetovým prohlížečem. Nástroje archivace podporují klientské aplikace pro OS Windows, iOS a Android a umožňují tak připojit elektronický podpis k dokumentům ve formátu PDF a ověřovat jejich autenticitu

Řízení skartačních procesů

Přidělujte skartační znaky a určujte tím, jak dlouho mají být dané dokumenty archivovány. Nastavujte pravidla pro skartaci dokumentů. Vytvářejte skartační seznamy a protokoly. Realizujte schválenou skartaci a šetřete místo na harddisku.

Důvěryhodná archivace dokumentů

Přejděte plně na elektronickou archivaci důležitých dokladů. Digitalizujte a archivujte dokumenty přesně podle legislativních norem. Nástroje důvěryhodné archivace zajišťují udržení čitelnosti a právní účinnosti po neomezeně dlouhou dobu. Dokumenty jsou konvertovány do formátu PDF/A, který zaručí, že jejich obsah bude zobrazitelný i v budoucnu, na dosud neznámém zařízení. Po celou dobu archivace jsou ošetřovány tak, aby bylo kdykoli v budoucnu možné prokázat věrohodnost jejich původu a zabezpečit neporušenost jejich obsahu. Každý dokument může být opatřen elektronickým podpisem, značkou firmy, časovým razítkem i skartačním znakem.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat