Digitální archiv je specializovaná verze informačního systému Fusio, určená k ukládání digitalizovaných dokumentů pro účely archivace. Dokumenty jsou přímo ze skeneru multifunkčního zařízení ukládány do seznamů dle zvoleného typu, poté je možné vyhledávat, třídit, filtrovat, doplňovat k nim další informace atd. K operacím se záznamy jednotlivých seznamů je automaticky vedena historie, přístup uživatelů je řízen dle jejich oprávnění, včetně definování uživatelských rolí pro pohodlnou administraci.

Součástí dodávky jsou předdefinováné seznamy pro základní typy dokumentů, používané ve většině firem – Přijatá pošta, Odeslaná pošta, Smlouvy, Ostatní dokumenty. Digitální archiv umožňuje také vydefinování dalších seznamů dle Vašich individuálních potřeb.

  • Dostupnost potřebných informací …okamžitý přístup k dokumentům v případě potřeby
  • Rychlé vyhledání dokumentů …k nalezení dokumentu stačí zadat vhodné slovo do vyhledávacího pole
  • Úspora času …není nutné žádat administrativu o vyhledání dokumentu a čekat na vyřízení
  • Zvýšení efektivity práce …díky dostupnosti informací a úspoře času
  • Snížení zátěže administrativy …nehledá ostatním dokumenty v papírovém archivu
  • Řízení oprávnění přístupu k dokumentům …každý má přístup jen k tomu, co potřebuje
  • Dohled nad přístupem …každý přístup k dokumentu či připojeným informacím je zaznamenán do historie
  • Ochrana originálu dokumentu …nikdo si nepůjčuje originál dokumentu, všichni pracují jen s digitální kopií
  • Úspora místa …není nutné uchovávat originály dokumentů, vyjma právních či legislativních důvodů

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat