Jak Vám usnadní práci?

Smlouva na připomínkování

Smlouvu si snadno převeďte do MS Wordu a následně proveďte potřebnou revizi, ušetříte si tak zdlouhavé přepisování.

Ceník či report ve formě tabulky

Převeďte si dokument do MS Excel, zkopírujte položky z ceníku do vlastní nabídky, použijte datový report a vygenerujte jednoduchý graf.

Párování faktur s objednávkami

Označte přijaté faktury etiketami s čárovým kódem a oskenujte. Dokumenty jsou dle čárového kódu separovány, pojmenovány a uloženy. Pro automatické spárování objednávky s digitalizovanou fakturou přečtěte pomocí čtečky čárového kódu etiketu z dokladu.

Workflow „Příchozí faktury“

Prostřednictvím tlačítka „Příchozí faktury“ na displeji Vaší multifunkce odešlete dokument na server. Tady bude sada faktur automaticky rozdělena na jednotlivé faktury. Z čárových kódů na fakturách budou automaticky vytěžena data a na základě metadat jsou faktury automaticky zařazeny do schvalovacího procesu DMS.

Zvolte, kam dokument odešlete

V interní databázi uživatelů vyberte například e-mail nebo harddisk svého počítače. Zabezpečte si navíc účet heslem a nikdo nepovolaný jej nebude moci zneužít.

  • Získejte automaticky potřebné informace z naskenovaného dokumentu. Systém pro Vás umí vytěžit nejen textové informace (OCR) včetně ručně psaného textu (ICR), ale i čárové kódy nebo strukturovaná data (zónové vytěžování). Tyto údaje Vám pak mohou posloužit třeba ke snadnému dohledávání informací nebo předání metadat dalšímu systému.
  • Nástroje digitalizace mohou být propojeny s běžnými adresářovými službami nebo s Vaši vlastní interní databází uživatelů. Jako autentifikovaný uživatel se automaticky stáváte příjemcem skenovaných dokumentů a Vaše data se také využijí jako metadata zpracování dokumentů. Můžete zadávat i další metadata, která jsou využita pro následnou práci s dokumenty. Lze tak efektivně řídit, kdo může nástroje digitalizace používat a kdo ne.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů